Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsinlärning år 1

Skapad 2020-11-12 13:28 i T1-skolorna Linköping
Bokstavsinlärning för årskurs 1
Grundskola 1 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Fokus för dig som elev i år 1 är att du ska lära dig att läsa och skriva efter din förmåga.

Innehåll

Tidsperiod

Detta arbete kommer att pågå under hela läsåret 2020/2021
Vi jobbar med en bokstav i veckan i boken "Den magiska kulan" 
Eleverna läser samtidigt i läseboken "Den magiska kulan" och har den som läsläxa.

Målet med undervisningen är

Kunna känna igen och skriva alla bokstäver samt veta hur de låter.

Kunna läsa ord och meningar.

Kunna skriva ord och meningar.

Kunna lyssna på instruktioner

Skapa bilder med anknytning till veckans bokstav

 

Detta ska bedömas

Kunna alfabetet samt kunna alla bokstävernas namn och dess ljud.
Förståelsen av sambandet mellan ljud och bokstav.
Förmågan att kunna läsa och skriva ord och meningar.
Förmågan att skriva läsliga bokstäver med pennan, samt kunna skriva på Ipad.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

Förmågan att lyssna på instruktioner

Så här ska vi arbeta

Varje vecka går vi igenom en ny bokstav. Vi tittar på film,  t ex Fem myror är fler än fyra elefanter,
vi sorterar bilder (först, mitten, sist) efter var vi hör ljudet tillsammans och eleverna arbetar sedan självständigt i arbetsboken.
Skolplus

Varje vecka  har vi individuella läsläxor i serien om Magiska kulan. 
Vi läser faktatext om veckans djur. Svenska vilda djur,  t ex A= and, B= björn, C= citronfjäril

Vi tränar på att forma bokstäverna med pennan. 
Vi tränar på att skriva faktatext om veckans djur.
Vi skriver veckans bokstavsord på iPad med talsyntes,  t ex ord som börjar på Aa 
Vi skriver mönstermeningar på iPad med talsyntes, t ex Vi/Jag ser en/ett..., Vi/Jag kan...
Appar att använda: NE skriva, berätta, Skolstil 2, ASL - skriva sig till läsning

Vi kommer att träna på:

 • bokstävernas namn och ljud
 • att forma bokstäverna rätt.
 • att skriva ord och meningar läsligt för hand.
 • att skriva ord och meningar på dator och iPad.
 • rim och ramsor
 • fonologisk medvetenhet
 • att läsa småböcker, lätta faktatexter
 • att lyssna på instruktioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: