👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv

Skapad 2020-11-12 13:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Liv åk 6
Grundskola 6 Biologi
På jorden sprudlar det av liv. De levande varelser vi känner till kallas för organismer. De skiljer sig åt både när det gäller hur de ser ut och hur de lever. Trots att de levande organismerna skiljer sig åt, finns det några funktioner som alla organismer har gemensamt. Vad har organismerna då gemensamt?

Innehåll

Mål:

 • Kunna förklara hur cellen är uppbyggd
 • Veta vad som kännetecknar olika organismer (levande och icke-levande)
 • Känna till Carl von Linné och hans arbete
 • Känna till hur olika livsformer delas in
 • Kunna redogöra för skillnader mellan djur, växter och andra organismer

 

Bedömning:

Lektionsaktiviteter

Övningar och diskussioner.

Faktatext om Carl von Linné

Faktatext om en växt.

Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Liv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna ge exempel på vad som är gemensamt för olika organismer.
Du ger färre än tre exempel.
Du ger tre exempel.
Ny aspekt
Du veta vad som kännetecknar olika organismer (levande och icke-levande)
Du vet inte.
Du vet.
Ny aspekt
Du kan förklara hur en cell är uppbyggd.
Du kan inte förklara .
Du kan förklara på ett enkelt sätt och använder något ämnesspecifikt begrepp.
Du förklarar på ett ingående sätt och använder flera ämnesspecifika begrepp.
Ny aspekt
Du känner till Carl von Linné och hans arbete.
Du känner inte till Carl von Linné och hans arbete.
Du känner till Carl von Linné och hans arbete.
Ny aspekt
Du känner till hur olika livsformer delas in
Du ger färre än tre exempel. Eller ger felaktiga exempel.
Du ger tre korrekta exempel och ritar en bild.
Du ger tre korrekta exempel och namn ger dessa. Du beskriver dem . Du ritar en bild.
Ny aspekt
Känna till hur olika livsformer delas in
Du delar in färre än tre arter.
Du delar in tre arter korrekt.
Du delar in 5 arter korrekt.
Ny aspekt
Du kan förklara vad en art är.
Du kan inte förklara på ett korrekt sätt.
Du förklarar på ett enkelt sätt.
Du förklarar och ge exempel.
Ny aspekt
Du kan förklara hur Linné grupperade in livet på jorden och jämföra det med indelningen av de olika livsformerna vi känner till idag.
Du kan inte förklara.
Du kan förklara på ett enkelt sätt.
Du kan förklara och utvecklar ditt svar.
Ny aspekt
Du har skrivit en faktatext om Carl von Linné.
Du har inte skrivit eller inte fått med allt som ska vara med. Du har inte följt instruktionerna.
Du har skrivit och fått med allt som ska vara med. Du har följt instruktionerna.
Du har skrivit och fått med allt som ska vara med, plus att du har utvecklat och lagt till extra. Du har följt instruktionerna.
Ny aspekt
Systematik (gemensam uppgift)
Du har inte deltagit.
Du har deltagit och lämnat in din undersökning.
Ny aspekt
Du har skrivit en fakta text om en växt.
Du har inte skrivit eller inte fått med allt som ska vara med. Du har inte följt instruktionerna.
Du har skrivit och fått med allt som ska vara med. Du har följt instruktionerna.
Du har skrivit och fått med allt som ska vara med, plus att du har utvecklat och lagt till extra. Du har följt instruktionerna.