Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 - Tal och räknestrategier

Skapad 2020-11-12 13:49 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 1 Matematik
Här lär vi oss om dubbelt och hälften, udda och jämna tal och fortsätter med addition och subtraktion.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

 

Här fortsätter vi att utveckla elevernas taluppfattning, förståelse för tals egenskaper och räknesätten addition och subtraktion. Denna kunskap används för att etablera räknestrategier för addition och subtraktion. När eleverna använder dessa räknestrategier stödjer det automatisering av grundläggande tabellkunskaper, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna räkna effektivt.

 

Arbetssätt i undervisningen

Lärarledda Powerpointpresentationer

Laborativa övningar

Arbete i matematikboken

Öva addition och subtraktion på iPad

 

Begrepp

Halvor

Dubbelt och hälften

Fjärdedelar 

Udda och jämna tal

10-kamrater

Addition och subtraktion

 

Bedömning/reflektion

Diagnoser och slutlappar

Vardaglig bedömning genom kontroll av elevernas arbetsböcker.

 

Tidsåtgång

 

12 lektionstillfällen under ca 4 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: