👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Innovationspodd åk8 HT20

Skapad 2020-11-12 13:53 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Uppgiften går ut på att förbereda och spela in en podd som handlar om några av 1900-talets viktigaste innovationer (uppfinningar). Arbetsprocessen är uppdelar i fyra moment: A. Välj en av innovationerna ur listan med nedan. Välja inte samma innovation som någon klasskamrat. B. Ta reda på fakta om denna innovation och skriv ett stolpmanus. Manuset ska användas när du presenterar innovationen i podden. C. Om några veckor (se schemat nedan) kommer ni att sättas ihop i grupper om tre. Ni ska då tillsammans skriva ytterligare ett stolpmanus där ni diskuterar och jämför era innovationer. D. Slutligen ska ni utifrån era manus spela er podd.

Innehåll

Manusinstruktioner: frågor du ska svara på

1.       Hur fungerar innovationen?

a.       Beskriva och förklara hur några av innovationens ingående delar fungerar. Hur samverkar de ingående delarna?

b.       Behövs någon annan infrastruktur för att innovationen ska kunna användas (t.ex. mobilnät för mobiltelefonen)?

c.       Vilka material består den av? Varför består den av de materialen? Tänk på att förklara nya/svåra begrepp.

 

2.       Vilka drivkrafter och förutsättningar har bidragit till innovationens utveckling?

a.       Varför har man skapat innovationen/ vad löser den för problem?

b.       Hur gjorde man innan innovationen fanns?

c.       Vad finns det för fördelar/ nackdelar med den nya innovationen jämfört med det gamla sättet att göra det på?

d.       Har innovationen utvecklats ytterligare eller blivit till andra innovationer?

3.       Hur har innovationen påverkat exempelvis:

a.       Hur människors vardagsliv eller levnadsvillkor förändrats? Hur hade människors liv eller samhällsutvecklingen blivit utan innovationen? Kan alla människor i världen utnyttja fördelarna med innovationen? Om inte – vilka gör det och vilka gör det inte?

b.       Samhället? Hur har t.ex. innovationen förändrat samhällsekonomin eller infrastrukturen i samhället? Hur har samhället i stort förändrats av detta?

c.       Miljön? Kan vara närmiljö eller global miljö.


ne.se kan vara bra första källa att utgå från för att bilda sig en uppfattning om innovationen.
För att besvara fråga 2-4 krävs inte bara att ni letar reda på information, utan även egna tankar och resonemang.


 

Schema för vad du ska bli klar med varje lektion

Lektion 1.          Valt innovation att skriva om.

Lektion 2.         Minst klar med första punkten i ett skrivet manus.

Lektion 3.         Minst klar med de två första punkterna i ett skrivet manus på.

Lektion 4.         Individuellt manus klart. Påbörjat gemensamt manus.

Lektion 5.         Gemensamt manus färdigt.

Lektion 6.         Inspelning av podd klar och airdropad till din lärare.

Lektion 7.          Avslutning av arbetsområdet.


Bedömning

Ni bedöms på:

·         Podd-inspelning

·         Podd-manus (ifall jag exempelvis inte skulle höra vad ni säger i podden)

·         Löpande bedömningar under lektionerna

Matriser

Tk
Innovationspodd åk8 HT20

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Beskrivning av innovationen
Förklarar övergripande hur innovationen fungerar. Viss användning av begrepp relaterade till ämnesområdet.
Förklarar hur innovationen och viktiga ingående komponenter fungerar, eller vilken infrastruktur som krävs för att innovationen ska fungera. God och korrekt användning av begrepp.
Förklarar hur innovationen och viktiga ingående komponenter fungerar, eller vilken infrastruktur som krävs för att innovationen ska fungera. Mycket god och korrekt användning av begrepp.
Utveckling av innovationen över tid
Eleven ger något exempel på drivkrafter och förutsättningar har bidragit till innovationens utveckling. Eleven ger något exempel på föregångare till innovationen eller hur den senare utvecklats.
Eleven ger något exempel på föregångare till innovationen och hur den senare utvecklats.
Eleven ger exempel på föregångare till innovationen och hur den senare utvecklats och förklarar likheter/olikheter.
Ny Innovationens påverkan på människor, ekonomi, miljö och samhälleaspekt
Eleven ger något exempel på hur innovationen påverkat människors vardagsliv eller levnadsvillkor, ekonomi, miljö eller samhället.
Eleven ger något exempel och förklarar hur innovationen påverkat människors vardagsliv eller levnadsvillkor, ekonomi, miljö eller samhället
Eleven ger flera exempel och förklarar hur innovationen påverkat människors vardagsliv eller levnadsvillkor, ekonomi, miljö eller samhället. Eleven ger exempel på och förklarar generella drag för teknikutvecklingen.