👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 6

Skapad 2020-11-12 14:58 i Kristinebergskolan Oskarshamn
LPP:n behandlar arbetsområdet Lag och rätt (Rättigheter och rättskipning).
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Vilka viktiga lagar finns i Sverige? Vad händer om man bryter mot lagen?

Innehåll

Kursplan i ämnet samhällskunskap

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Vi arbetar med Lag och rätt för att du ska möjlighet att träna din förmåga att
- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp.
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter (...) och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
(Lgr 11 s. 199-200).

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

 

Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?


- Vi läser i grundboken Upptäck Samhälle s. 84-103.
- Vi tränar arbetsområdets specifika ord och begrepp.
- Vi dramatiserar och gör värderingsövningarna.
- Vi ser filmerna "Ungdomar och brott" samt "Justitia : Brott i grupp" och "Hashtag"

Undervisningens långsiktiga mål är att du: 

Visa vad du lärt dig

Löpande under arbetsområdet bedöms din förmåga att uttrycka dina ståndpunkter och reflektera över hur individer och samhällen formas och förändras.

I slutet av arbetsområdet visar du dina kunskaper skriftligt genom att göra 
- Ett läxförhör om arbetsområdets specifika ord och begrepp.
- Skriftligt prov.

Tidsram

Vi arbetar med Lag och rätt under ca. 6 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6