👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 1 & 2

Skapad 2020-11-12 15:00 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
Matematikens grunder I de två första kapitlen har vi arbetat med de fyra räknesätten, att kunna förstå och använda matematikens ord och begrepp, prioriteringsregler och uppställning/ algoritm i de olika räknesätten addition, subtraktion och multiplikation.

Innehåll

Under hösten har vi arbetat med de två första kapitlen i matematikboken Favorit.

Det nya momentet att skriva i ett räknehäfte är ett stort nytt moment som kräver noggrannhet och tydlighet. Vi tränar oss på att skriva så tydligt och noggrant att man kan förstå vilka siffror som står och att man följa de uträkningar som görs. Man ska också kunna se tydligt vad som är svaret och om det är ett tal som innehåller text ska man i regel också ha med enhet i svaret.

Att ha taluppfattning så att man kan göra beräkningar innebär att man har en grundläggande förståelse för tals storlek och att man kan ta hjälp av t ex 10-kompisar och multiplikationstabeller vid olika slags uträkningar.

Att kunna räknemetoder gör att man kan räkna säkert och följa en tydlig gång där man vet hur man hanterar minnessiffror för att svaret ska bli korrekt. Att göra uppställningar (räkna i algoritm) eller att räkna talsorter var för sig är exempel på olika räknemetoder.

Att lösa problem är en viktig del i matematik. Olika metoder hjälper oss att ta oss an ett problem, t ex göra en tabell, gå steg för steg eller uteslutningsmetoden.

Matriser

Ma
Matematik kapitel 1 & 2

Nivå 1
Jag behöver träna mer
Nivå 2
Jag visar att jag kan
Jag kan göra tydliga anteckningar som jag själv och andra kan följa
Jag har tabellkunskaper i multiplikation, addition & subtraktion som jag använder mig av när jag räknar
Jag kan använda mig av säkra räknemetoder i de olika räknesätten
Jag förstår och kan använda mig av ord och begrepp
Jag kan lösa problem