👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap för årskurs 7

Skapad 2020-11-12 15:00 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
Hem och konsumentkunskap lektioner kommer att att gå med dig hela livet! Hälsa, Ekonomi, Miljö och Matlagning

Innehåll

                   

Hem- och konsumentkunskap åk 7  Arbetsområde:

 • Matlagning

 • Näringsämnen

 • Hygien

 • Miljö

 • Reklam

 • Ekonomi

Centralt innehåll:

 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Förmågor att utveckla:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. 

Undervisning och material:

Varje vecka så har vi en lektion med praktisk undervisning i matlagning och en lektion med teori. 

Under matlagningen får ni en demonstration på tavlan där ni ser hur ni ska göra.  Ni följer ett recept från HKK-boken och sedan tillagar ni maten.  När måltiden är klar så ska ni göra rent i köket och sedan skriva hur ni gjorde maten som ett recept med ingredienser först och sedan beskrivning. 

Under teorin om näringsämnen som visas på tavlan, först en kort film och sedan ett exempel från studi.se där ni ska svara på frågor.

Kolhydrater

Fetter

Proteiner

Vitaminer

Mineraler

Vi har sammanfattat med att skriva en lockande text om en måltid. Ni skriver varför det är nyttigt.


Material: 

 • studi.se

 • sli.se/play “Kroppens kemi”

 • hemkunskapsboken

 • hemuppgifter läggs ut i ClassroomExamination och återkoppling:

Du visar dina kunskaper:

 • praktiskt under matlagning och rengöring.

 • skrivit i din receptbok.

 •  

Återkoppling sker fortlöpande under arbetet via kommentarer i Classroom och efter bedömning av presentation och skiss. 


Skriftligt prov:

Prov på ‘kroppens kemi’ (tagen från nationella prov ‘kemi’)

Prov om miljö markeringar

Ritat en reklam för att sälja det ni har bakat (Hålkakor)

Praktisk prov

Lagat olika potatisrätter där ni får poäng från andra elever

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9