Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap för årskurs 6

Skapad 2020-11-12 15:40 i Askeby skola Linköping
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Hem och konsumentkunskap kommer att följa er hela livet. Ni lär er om hälsa, ekonomi, miljö och matlagning

Innehåll

                   

 

Hem- och konsumentkunskap åk 6 Arbetsområde:

 • Matlagning

 • Näringsämnen

 • Hygien

 • Miljö

 • Reklam

 • Ekonomi

Centralt innehåll:

 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Förmågor att utveckla:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. 

Undervisning och material:

Varje vecka så har vi en lektion med praktisk undervisning i matlagning och en lektion med teori. 

Ni följer tallriksmodellen

Under matlagningen får ni en demonstration på tavlan där ni ser hur ni ska göra.  Ni följer ett recept från HKK-boken och sedan tillagar ni maten.  När måltiden är klar så ska ni göra rent i köket och sedan skriva hur ni gjorde maten som ett recept med ingredienser först och sedan beskrivning. 

Under teorin om näringsämnen som visas på tavlan, först en kort film och sedan ett exempel från studi.se där ni ska svara på frågor.

Kolhydrater

Fetter

Proteiner

Vitaminer

Mineraler

Vi har sammanfattat med att skriva en lockande text om en måltid. Ni skriver varför det är nyttigt.


Material: 

 • studi.se

 • hemkunskapsboken

 • hemuppgifter läggs ut i Classroom

 • Smarta ValExamination och återkoppling:

Du visar dina kunskaper:

 • praktiskt under matlagning och rengöring.

 • skrivit i din receptbok.Återkoppling sker fortlöpande under arbetet via kommentarer i Classroom och efter bedömning av presentation och skiss. 


Skriftligt prov:


Prov om miljö markeringar

Rita en reklam för Hålkakor vilket ni bakar och ska sälja

Praktisk prov

Lagat olika potatisrätter där ni får poäng från andra elever

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 6
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  C 6
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 6
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  A 6
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: