Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Initiera, upprätthålla, avsluta kommunikation.

Skapad 2020-11-12 15:58 i Nya Rydsskolan GRS Linköping
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Kommunikation är centralt i allt våra elever i skolan gör. För grundsärskolan är att initiera, upprätthålla och avsluta kommunikation oerhört viktigt.

Innehåll

Eleverna ska arbeta med grundläggande kommunikativa mönster, utveckla sina kunskaper i att samspela med andra, och få en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation.

 

För eleverna innebär arbetet att vi ska arbeta med att:

 • initiera kommunikation
 • upprätthålla kommunikation genom turtagning
 • avsluta kommunikation 


I vårt arbete ska vi använda kommunikationsverktyg.


Hur ska eleverna arbeta? 

I ett styrt samtal ska eleven enskilt samtala om två ämnen som är relevanta för eleven. 
Till detta förbereds ämnesmaterial att diskutera utifrån. Som kommunikationsverktyg använder vi Widgit Go.
Kommunikationsverktyget ska styra turtagningen, möjliggöra ämnesbyte, samt inleda och avsluta samtalet. 

Målet: 
Att eleven med större frihet och spontanitet använder begrepp som "din tur", "min tur", "byta ämne", "jag vill berätta", "jag har berättat färdigt", även utanför styrda samtal. 

Bedömning: 
Har eleverna börjat använda fraserna mer frekvent? Efter uppmaning? Självständigt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: