👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Placering i rutnät och programmering åk 2

Skapad 2020-11-12 16:06 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
programmering, rutnät, koordinater
Grundskola 2 Matematik
Sänka skepp, schackbräde och rutnät på en karta. Hur gör vi förflyttningar i ett rutnät? Hur läser vi koordinater? Hur följer vi en instruktion för att hitta "skatten"? Hur programmerar vi en robot för att den ska förflytta sig till en viss plats? Allt detta kommer vi att arbeta med under detta arbetsområde.

Innehåll

 

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med placering i rutnät samt programmering. Då kommer vi att träna mer på vad koordinater är och hur man använder dessa. Vi kommer även att arbeta med grundläggande programmering där vi tränar på enkla instruktioner och att programmera en robots väg till ett givet mål.

Mål för eleven:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev att givits möjlighet att bli säkrare på:

 • vad koordinater är 
 • hur man använder koordinater
 • hur man läser av ett koordinatsystem i form av ett rutnät
 • att programmera en kort sekvens
 • att följa korta instruktioner

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta både enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer att göra olika övningar och aktiviteter samt arbeta i vårt läromedel. vi kommer även använda appen Lightbot hour samt roboten blue-bot som en del i undervisningen.

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

Bedömning:

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3

Matriser

Ma
DS Placering i rutnät och programmering åk 2

Påväg att uppnå målet
Har uppmått målet
Samband och förändring
Jag vet vad koordinater är, hur man läser av och placerar ut koordinater i ett koordinatsystem i form av ett rutnät.
Algebra/Problemlösning
Jag kan utifrån en instruktion programmera en kort sekvens.
Algebra
Jag kan följa en instruktion.