👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP läsår 2020/2012 svenska och svenska som andraspråk delprov A

Skapad 2020-11-12 17:30 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Bedömningsmatris till delprov A i det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris NP delprov A, åk 9

Presentera ett underlag

E
C
A
Innehåll
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklande och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
SVE: Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnes- relaterat språk.
SVE: Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
SVE: Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

Leda en diskussion

E
C
A
Struktur
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/ eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/ eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt.
Struktur
Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
SVE: Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnes- relaterat språk.
SVE: Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
SVE: Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

Delta i diskussioner

E
C
A
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
SVE: Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnes- relaterat språk.
SVE: Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
SVE: Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. SVA: Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.