Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dunkelstjärnan - en gemensam läsupplevelse

Skapad 2020-11-12 20:29 i Skederids skola Norrtälje
Grundskola 6 Svenska
Med boken "Dunkelstjärna" kommer du att arbeta med ämnet svenska på olika sätt. Du kommer att få lyssna på högläsning samt läsa tyst och högt själv. Du kommer även att få arbeta med läsförståelse och med det svenska språket på olika sätt.

Innehåll

Tillsammans kommer vi att läsa och arbeta med Dunkelstjärna, en skönlitterär bok i fantasigenren av Joseph Davis. I boken får vi följa den tolvåriga Julia och hennes klasskamrat Kasir. Tillsammans med Julias lillebror Edvin och en mystisk gubbe som kallas för Trubaduren blir de tvungna att fly genom en magisk portal till Kasirs hemland.

Vad ska du lära dig? (lärandemål)

 • Att med hjälp av läsningen utveckla ditt språk och din förståelse för omvärlden.
 • Förbättra din förmåga att analysera texter med hjälp av lässtrategierna.
 • Träna på att svara på frågor om texten och att skriva svaren med språklig variation.
 • Du kommer att arbeta med läsning, skrivning, samtal/diskussioner och språklära.

Hur ska du visa det? (bedömning)

Dina förmågor kommer att bedömas fortlöpande genom:

 • hur aktiv du är i samtal och diskussioner om texten.
 • ditt flyt och din förmåga att använda olika lässtrategier när du läser högt.
 • din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken.
 • hur du beskriver din upplevelse av textens innehåll.
 • skriva en recension.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit? (planering)

 • Lyssna på högläsning, läsa tyst själv eller högläsning i par/grupp.
 • Träna läsförståelse genom olika strategier:
  - Svara på frågor om texten.
  - Sammanfatta det vi läst.
  - Förutspå vad som kommer hända i texten genom att ta hjälp av det vi redan vet.
  - Samtala och diskutera innehållet i boken med klasskamraterna.
 • Arbeta med det svenska språket: grammatik och stavning.

 

Uppgifter

 • Svenska 4/2

 • Svenska 28/1

 • Svenska 21/1

 • Dunkelstjärnan: återberätta

 • Dunkelstjärna - hela boken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 6

På väg
E
C
A
Läsa
Kunna läsa med flyt och använda lässtrategier
 • Sv  4-6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Sammanfatta och kommentera innehåll
 • Sv
 • Sv  4-6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Beskriva sin upplevelse av det lästa
 • Sv  4-6
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Söka fakta
Svara på frågor där svaret går att hitta i texten
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva svar
Skriva och sammanställa svar
 • Sv  4-6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Samtala
Ställa frågor och föra fram egna åsikter
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Grammatik och stavning
Språkets struktur och textuppbyggnad
 • Sv  4-6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: