👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt Trelleborg, SO åk I

Skapad 2020-11-12 20:52 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Inom detta området kommer ni att arbeta med ett tema som heter "Att vara tillsammans". Vi kommer att ta upp hur man är mot varandra och att vi lever tillsammans i Trelleborg.

Innehåll

 

Bedömning:

- Aktivt deltagande under lektionstid
- Reflektioner
- Deltagande i gruppdiskussioner 

Tidsplan

Vecka 35-47

Lektionsplanering:

Vi kommer att börja med hur man ska vara mot varandra genom att prata, se filmklipp, samarbetsövningar och de gemensamma reglerna på skolan. Vi kommer även att starta upp klassråd.

Därefter ska vi komma in på att det är alla tillsammans. Samtala och reflektera över vad det innebär. Var vi bor och på vilket sätt vi är tillsammans. 

Sist i arbetsområdet kommer vi att jobba med "Mitt Trelleborg" där vi tar upp vad som finns i staden, hur tar man sig till olika ställen (ex. sjukhuset, brandkåren) och favoritstället i Trelleborg. 

Begreppslista:
Klassråd
Ordförande
Sekreterare
Justerare
Elevråd
Biblioteksråd
Vara vänner
Trelleborg
Kamratskap
Regler
Arbetsro
Vänskap
Kommun
Trelleborg

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3

Matriser

SO
Mitt Trelleborg, åk 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Centrala innehållet SO
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO   3
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Centrala innehållet SO
Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Centrala innehållet SO
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Centrala innehållet SO
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO   3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.