👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara kompis åk, 1

Skapad 2020-11-12 21:16 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Genom skrivövningar med apan Alba kommer vi att bli ap-bra kompisar med varandra. Vilka regler behöver vi ha för att alla ska känna arbetsro och må bra i skolan?

Innehåll

Arbetssätt:

Titta på "Hotell Kom som du är"

Följa So-Boken och tillhörande arbetsbok

Skrivövningar med Apan Alba

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg, 

Muntlig redovisning i KL-grupper.

 

Enskilt Prov

 

Tidsplan:

Ht. v47-51

 

Begrepp:

Orangutang

Vänner

Kamratskap

Regler

Arbetsro

Klassråd

Elevråd

Biblioteksråd

Matråd

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån.

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

Det avslutande prov som du ska göra när vi är färdiga med arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3

Matriser

SO
Att vara kompis, åk 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Centrala innehållet SO
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO   3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Centrala innehållet SO
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • SO   3
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Centrala innehållet SO
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO   3
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.