👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov kolets kemi

Skapad 2020-11-12 22:02 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola F
Prov kolets kemi

Matriser

Kunskapskrav kemi åk 7-9

F (insats krävs)
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
10. Kunskaper
10. Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier.
  • Ke  E 9
  • Ke  C 9
  • Ke  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
11. Kunskaper
11. Kemiska processer och samband i naturen
  • Ke  E 9
  • Ke  C 9
  • Ke  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.