👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kap 3 Geometri v. 47-v.4

Skapad 2020-11-13 01:10 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Matematik
Här är en planering för kap 3. Du kommer bland annat att lära dig metoder för att beräkna area, omkrets och volym hos olika geometriska begrepp. Du kommer lära dig beräkningar för enhetsbyten, hur många kubik decimeter är egentligen en liter?

Innehåll

Planering matematik åk  8 kapitel 3 - Geometri

Varför ska du lära dig om geometri?

Geometri är bra att kunna om du t ex ska måla om ett rum. Då behöver du kunna räkna ut ytan på väggarna för att se hur mycket färg som går åt. Det är bra för kunna uppskatta hur mycket något rymmer, kunna använda och göra om olika mått när du t ex lagar mat.

 

Tidsperiod

V. 47 - v. 4

 

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt såväl med som utan digitala verktyg.

 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Bedömning

·  Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·  Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·  Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·  Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·  Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·  Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·  Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 Veckoplanering

 

V. 47

Prov onsdag kap 2

Uppstart kap 3

3.1 Omkrets Area

 

V. 48

3.2 Cirkelns omkrets

3.3 Volym och begränsningsarea

 

V. 49

3.4 Enheter för volym

3.5 Prisma och pyramid

Läxa 10 till fredag

 

V. 50

3.6 Cylinder, kon, klot

Blandade uppgifter

V. 51

Blandade uppgifter

Diagnos 3

V. 2

Träna Geometri/Utveckla Geometri

Förmågorna i fokus

Läxa 12 till fredag

 V. 3

Diagnos

Repetition & Övningsprov

 

V. 4

Prov kap 3 onsdag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Lärandematris matematik

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.