👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva1: argumenterande text

Skapad 2020-11-13 08:01 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
argumenterande text
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Detta är en planering som gäller för arbetsområdet "skriva: argumenterande text". Vi kommer att läsa olika debattartiklar och debattinlägg, lära oss hur man strukturerar en argumenterande text och ha en skriftlig inlämning som avslutar arbetsområdet.

Innehåll

 

Det är viktigt att kunna visa att man kan skriva olika typer av texter. I en argumenterande text är syftet att försöka övertyga och övertala läsaren om att du har rätt. Det är viktigt att andra ska förstå varför det du argumenterar för är viktigt. För att du ska verka trovärdig är det också viktigt att dina argument är väl uppbyggda och förankrade i fakta och exempel från verkligheten. I det här arbetsmomentet kommer vi att läsa olika debattartiklar och debattinlägg, lära oss hur man strukturerar en argumenterande text och ha en skriftlig inlämning som avslutar arbetsområdet.

Preliminär tidsram och examinationsform:

vecka 47: Introduktion av genren och läsa debattartiklar.
vecka 48: Påbörja arbetet med den egna texten.
vecka 49: Inlämning av den examinerande uppgiften: debattartikel. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
    Sva  -
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
    Sva  -
  • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
    Sva  -