Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2. Projekt 2020/2021 - Blåbär

Skapad 2020-11-13 08:05 i 213251 Förskolan Lillskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "LIka - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på: Djur och dess rörelse

Innehåll

Projektbeskrivning och projektfråga:

Syfte: (Vad är det barnen är nyfikna på? Vad vill vi att projektet ska lära/ge barnen?

Våra barn går sitt första år på förskola hos oss. Att arbeta med hållbar framtid och social hållbarhet gör vi med dem genom att skapa trygghet och glädje i att vara på Blåbär tillsammans med oss pedagoger och med alla kompisar. En stor skillnad mot att vara hemma i familjen och att vara på förskola är just att finna glädjen i att vara tillsammans, att få lära sig och låta sig inspireras av kompisarna och pedagogerna i gruppen och att själv får vara någon som bidrar till att inspirera och glädja andra.

Vi strävar efter att utveckla och stärka olika demokratiska värden hos barnen. Det gör vi på många olika sätt genom att pröva och utforska tillsammans. Vi arbetar relationsskapande genom att göra olika saker i mindre grupp. På så sätt lär sig det enskilda barnet allteftersom vad som är möjligt att göra på förskolan. Här följer några exempel:

- Vi arbetar med lera på många olika sätt och vid många tillfällen med lite olika variation. 

- Vi målar och undersöker olika sorters färg.. 

- Vi limmar och klistrar... 

- Vi går till vår plats i skogen där vi klättrar och kryper och rör oss på ojämn mark. Vi samlar växter och undersöker olika djur. T ex så har vi redan mött en väldigt lång mask. 

- Vi har vår plats på gården där vi bland annat sjunger och dansar och gör rim och ramsor av olika slag.

Vi vill skapa framtidstro hos det enskilda barnet genom att bygga empatiska relationer. 

- Det kan handla om relationer mellan barnen: Att hjälpa en kompis som är ledsen genom att hämta nappen, att dela med sig till andra genom att låna ut en leksak eller att dela med sig av en fiffig idé.  

- Det kan handla om att tillsammans upptäcka naturen och att bli uppmuntrad att vara rädd om växter och djur. Vi hoppas kunna skapa en känsla av att tycka om djur och natur och att vilja vara rädd om den och att trivas med att vara i skog och mark. 

- Det kan också handla om att upptäcka glädjen i att röra på sig (fysisk aktivitet) vilket vi hoppas ska bidra till att lägga grunden för goda vanor att ta med på livets vidare färd. 

Det vi har sett under den inledande delen av höstterminen är några saker som barnen visat ett särskilt intresse för och som skapat olika situationer där barnen har visat sin förundran. 

- Barnen är alldeles särskilt intresserade av olika djur och alldeles särskilt för hur djuren rör sig på olika sätt. 

- Barnen visar också ett särskilt intresse för sin egen "rörelse", till exempel i forma av rörelsesånger och dans. De farsineras också över sin egen rörelse i knådande av lera eller när penseln rör sig över pappret eller i "kletet" som uppstår när de limmar.. 

Utifrån dessa intressen har vi valt fokusorden "Djur" och "Rörelse".

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: