👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 8

Skapad 2020-11-13 08:32 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Med den kursen undersöker eleverna livscykel för olika materia. Syftet är att de ska undersöka en produkts resa från råvara till återvinning.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Livscykelanalys för en vara: Från utvinning av råvara till produkt, från produkt till återvinning/återanvändning.

Innehåll

 

Delområde: Programmering, Livscykelanalys, Produktdesign

 

        Förmågor

·         Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

·         Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

·         Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

·         Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

·         Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Undervisning och arbetssätt

·         Genomgång

·         Enskilt- och Grupparbete

·         Muntliga och skriftliga redovisningar

 

Bedömning

·         Muntliga och skriftliga redovisningar

·         Presentationer

 

Kunskapskrav

 

 

E

C

A

Tekniska lösningar

Du kan undersöka olika tekniska lösningar i det material du har valt med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriver du hur produktionsförloppet går till och hur de olika delarna samverkar.

Du kan undersöka olika tekniska lösningar i det material du har valt med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriver du hur produktionsförloppet går till hur de olika delarna samverkar.

Du kan undersöka olika tekniska lösningar i det material du har valt med mycket god användning av ämnesspecifika begrepp beskriver du hur produktionsförloppet går till hur de olika delarna samverkar.

Material och deras användning

Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Dessutom för du utvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Dessutom för du välutvecklade och mycket väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Genomföra arbeten (Programmering)

Du kan genomföra enkla uppgifter i textprogrammering genom att följa instruktioner med visst stöd.

Du kan genomföra enkla uppgifter i textprogrammering genom att följa instruktioner genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.

Du kan genomföra enkla uppgifter i textprogrammering genom att följa instruktioner genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma och genomföra avancerade uppgifter.

Formulera och välja alternativ

Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt.

Dokumentera

Du gör enkla dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet är till viss del är synliggjort.

Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet är relativ väl är synliggjort.

Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet är väl är synliggjort.

 

 VECKOPLANERING FÖR TEKNIK – År 8

 

 

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

V.47

Introduktion av kursen

Grupparbete

Programmering – 1   

V.48

Grupparbete

Grupparbete

Programmering – 2

V.49

Grupparbete

Redovisning

Programmering – 3

V.50

Redovisning

Redovisning

Redovisning

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9