Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mosaik

Skapad 2020-11-13 08:55 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vi ser på foton på mosaik från olika religiösa byggnader och diskuterar vad mosaik är gjord av och varför vissa avbildar människor och andra inte. Vi gör egen mosaik i papper med inspiration från annan mosaik.
Grundsärskola 6 – 9 Bild
I hela världen finns mosaik och ofta i religiösa byggnader som kyrkor, moskéer, synagogor och tempel. Vi tittar på exempel från olika länder och gör egen mosaik med papper, pappersmosaik.

Innehåll

Kunskapskrav = det här ska vi göra

 • Delta i diskussion om vad mosaik är, om du sett mosaik och var i så fall. vilket material den är gjord i.
 • Planera och göra en skiss för en egen mosaikbild.
 • Rita bilden på svart papper och fylla bilden med färgade "mosaik-bitar" av papper.
 • Presentera ditt arbete.

Arbetssätt = så här ska vi jobba

Diskussion, skiss, mosaikarbete och presentation.

Bedömning = så här visar du att du kan

Delta i allt vi gör på lektionerna eller på annat sätt som du kommer överens om med din lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, kön, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Berättande bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Ämnesspecifika ord
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Bl
Bild

Behöver utvecklas
E
C
A
Bildframställning
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och former.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Teknik
Kan med stöd medverka i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Kan medverka i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett delvis fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett väl fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Arbetsprocess
Kan med stöd bidra till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Bidrar till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Kombinerar bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Kombinerar bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Tolkning och förståelse
Utifrån undersökningar av reklam och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda några ämnes specifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Kan med stöd ge utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan i egna frågor bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan ge enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: