👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 8Mu Amerikanska & Franska revolutionen v. 47-51

Skapad 2020-11-13 09:10 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Historia
Under 1700- och 1800-talet växer nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier fram. Vissa av dessa förändringar beskrivs som revolutioner. Nu fokuserar vi på Amerikanska & Franska revolutionen samt vem Napoleon Bonaparte var och något om vad hans roll i historien.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet och arbetssätt/arbetsformer:

V. 47

Eleverna skriver klart sina resonerande texter om Industriella revolutionen. 

Vi arbetar sedan med Amerikanska revolutionen, först med en gemensam inledning och sedan med grupparbeten. Eleverna får förbereda olika delar i “specialistgrupper” enligt planering som ligger i google classroom. 


V. 48

Redovisning av grupparbetena i olika tvärgrupper enligt planering i google classroom. 

Vi jobbar vidare med Upplysningen och hur dess idéer påverkade framförallt USA och Frankrike

Därefter fokuserar vi på Franska revolutionen.

Källövning: Vem skrev vad? s. 131 i läroboken

 

v. 49
Vi ser filmen Franska revolutionen på NE och jobbar med dess innehåll.
Dessutom samlar vi ihop viktiga begrepp och ämnesspecifika ord.

Vi går igenom s. 132 i läroboken tillsammans.

 

V. 50
Vi fortsätter att gå igenom skeende med hjälp av läroboken. Vi läser och jobbar med frågor.

Vi lär oss om vem Napoleon var .

 

v. 51

Måndag repetition och tisdag får du visa dina kunskaper. Då är det prov.


Material:

Filmer på NE och sli play

Läroboken 

 • Amerikansk frihetskriget: s. 119-123, 126-127
 • Franska revolutionen: s. 128-136, 141-143
 • Napoleon s. 137, 141

Google classroom
I classroom hittar du detaljerad planering ända fram till terminsavslutningen och lektionsuppgifter.

 

Det här ska du kunna till provet:

 

 • upplysningens ideér och dess påverkan under 1700-talet
 • orsaker till franska revolutionen
 • hur det franska samhället förändrades
 • hur levnadsvillkoren förändrades i Frankrike
 • se samband mellan revolutionerna
 • konsekvenser av franska revolutionen på lång och kort sikt
 • beskriva Code Napoléon
 • använda ämnesrelevanta ord och begrepp
 •  

 

Matriser

Hi
8 Mu Revolutionerna ht 2020

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Det finns fler orsaker och idéer som ligger till grund för den franska revolutionen. Resonera om minst 3 av dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har beskrivit minst 3 orsaker och för ett enkelt resonemang om dessa.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har beskrivit minst 3 orsaker och för ett underbyggda resonemang om dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har beskrivit minst 3 orsaker och för ett välutvecklat och väl underbyggda resonemang om dessa.
Ny aspekt
Genom den franska revolutionen förändras samhället och människors levnadsvillkor. Vilka grupper vann och vilka förlorade? På vilket sätt?
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du har uppgivit minst en vinnare och en förlorare och förklarat varför en av dem vann eller förlorade.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du har uppgivit minst 4 olika grupper för både vinnare och förlorare är representerade. Din resonemang är underbyggda.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du har uppgivit minst 2 vinnare och 2 förlorare. Dina resonemang är väl utvecklade och väl underbyggda.
Ny aspekt
Vilka samband finns det mellan industriella, amerikanska och franska revolutionerna? Vilka likheter och kopplingar kan du se?
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du har beskrivit ett samband mellan revolutionerna.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du har minst 2 underbyggda resonemang om sambanden mellan minst 2 av revolutionerna.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder Du för välutvecklade resonemang om sambanden mellan alla 3 revolutionerna.
Ny aspekt
Vilka spår ser vi av revolutionerna i dag?
Du uppger minst 3 spår av revolutionerna idag.
Ny aspekt
Ge några exempel på förändringar som Napoleon drev igenom.
Du ger något exempel
Du ger minst två exempel