👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20 Samhällskunskap ÅK 5

Skapad 2020-11-13 09:14 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Under Temat "Lucy och Jag" kommer vi arbeta med nedanstående områden inom samhällskunskapen.

Innehåll

Vi kommer inom Samhällskunskapen arbeta med mänskliga rättigheter. Vi kommer att studera urfolken med fokus på samernas situation i Sverige, historiskt och hur det kan vara att leva som same i dagens Sverige.

Sista delen av arbetsområdet kommer handla om medier och massmedier och hur fria medier är en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kommer också arbeta med reklam, vilken roll reklam spelar i spridandet av marknadsföring av produkter men också andra budskap.

Vi kommer att arbeta med olika källor och material. Vi kommer diskutera klassvis och i grupper kring det vi läser och ser på film. 

Min bedömning av ditt arbete baseras på de arbetsuppgifter du lämnar in


Tidsplanering HT 20:

Mänskliga rättigheter v.41 (sam)

Samerna och urfolken v.42-v.43 (sam)

Reklam och massmedia v.45-v.46 (sam)

 

Uppgifter

 • Reklam

 • Kommunikation och massmedia

 • Samerna, ett urfolk i Sverige

 • De Mänskliga rättigheterna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
HT 20 Samhällskunskap ÅK 5

Ej visad kunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällskunskapens begrepp
 • Sh  E 6
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Mänskliga rättigheter
 • Sh  E 6
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Samerna och urfolken
 • Sh  E 6
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Massmedia och reklam
 • Sh  E 6
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Fördjupningsuppgift
 • Sh  E 6
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.