👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht 20

Skapad 2020-11-13 09:27 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola F
Jobba med energikällor

Innehåll

Uppgift Energikällor

 

 

Välj en energikälla att göra ett arbete om av följande

 

• Olja

• Naturgas

• Kärnenergi

• Torv

• Kol

• Vattenkraft

• Biomassa

• Solenergi

• Vindenergi

• Vågenergi

 

 

Besvara följande frågeställningar:

 

1 Hur har energikällan bildats?

2 Var på jorden finns den? Var på jorden används den?

3 Hur kan energin transporteras dit den ska användas?

4 Vilka för-och nackdelar har den? Är den lätt att utnyttja, är den billig är den farlig för miljön eller den som använder den?

5 Hur stora reserver finns det? Hur länge räcker de?

6 Kan den användas till annat än som energikälla?

7 Vilka fördelar och nackdelar har den jämfört med andra energikällor?

8 Vad görs det för forskning för att utveckla och förbättra energikällan?

9 Historiskt perspektiv – Redogör för ” igår, nu och i framtiden”

10 Vad kan påverka en framtida användning av energikällan?

Ex ny teknik

Effektivisering

Energihushållning

Befolkningstillväxt

Politiska beslut

u-ländernas framtida energibehov