👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd vt årskurs 1

Skapad 2020-11-13 09:36 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 1.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 100.
Prövas inte på denna nivå.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 8 till 20.
Jag kan räkna från 25 till 40.
Jag kan räkna från 190 till 220.
3. Talraden, räkna nedåt
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 15.
Jag kan räkna nedåt från 71 till 57.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 199 b) 217
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 29 b) 34
Jag vet vilket tal som kommer före a) 120 b) 300
6. Stegräkning
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 10 och kan hoppa till 50.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 0 och kan hoppa till 100.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 12 och kan hoppa till 62.
7. Antalskonstans
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
8. Uppskattning
Jag kan uppfatta 5 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 6 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 18 är.
9. Minskning
Jag vet att 7-1= 6 och att 7-2= 5
Jag vet att 13-1=12 och att 13-2=11
Jag kan säga en räknehändelse som passar till 15-4. Jag vet att 19-17=2
10. Fler
Jag vet att 2 fler än 6 är 8 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 8 fler än 15 är 23 och kan förklara hur jag tänker.
10. Färre
Jag vet att 1 färre än 6 är 5 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 3 färre än 13 är 10 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 7 färre än 15 är 8 och kan förklara hur jag tänker.
11. Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 7-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 11-19
12. Hälften
Jag kan dela upp 8 föremål i två delar. Jag vet vad hälften av 10 är.
Jag vet att hälften av 6 är 3.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att hälften av 50 är 25.
12. Dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål i två delar. Jag vet vad hälften av 10 är.
Jag vet att dubbelt så mycket som 5 är 10. Jag vet att dubbelt så mycket som 4 är 8.
Jag vet att dubbelt så mycket som 100 är 200. Jag vet att dubbelt så mycket som 15 är 30.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
Antal
Jag kan räkna antal upp till 6.
Tallinjen/talraden
Jag kan talet som kommer efter inom talområdet 0-10
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Skriv talets grannar
Jag kan talet som kommer efter inom talområdet 0-10
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0-11
Jag kan sätta ut rätt tal, före och efter, inom talområdet 0-170
Fortsätt talföljden
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15 - med tvåhopp udda och jämna tal - från högre tal till lägre tal
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-40 - med tvåhopp eller trehopp - från högre tal till lägre tal
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-10
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-40
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-250
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Beräkna addition
Jag kan göra beräkningar med addition där summan högst är 6.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Beräkna subtraktion
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Likhetstecknets innebörd addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-8)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Likhetstecknets innebörd subtraktion
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-10)
Beräkna multiplikation
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10
Problemlösning
addition och subtraktion
Jag kan lösa en textuppgift med addition/subtraktion inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning
multiplikation och division
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-12 samt rita eller skriva hur jag tänker.

Ma
Matematik kunskapskrav år 1-3

År 1
År 2
År 3
Omdömen
 • Ma   3
Uppskatta hur långt något är i cm eller m. T ex är en penna 12 cm lång eller 12 meter lång. (Tjänstegaranti år 1: Uppskatta antalet föremål utan att räkna. Förstå att antalet är detsamma oavsett om föremål har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll.
Uppskatta hur långt något är, hur stor volymen är eller hur mycket något väger. T ex ett paket mjölk innehåller 1 liter.
Uppskatta hur mycket något väger eller hur långt något är genom att relatera till något för eleven känt. T ex Jag vet att en linjal är 30 cm då är matteboken ca 25 cm för den är lite kortare än en linjal.
Begrepp
 • Ma   3
lika många fler än färre än mindre större
subtraktion addition multiplikation division summa term differens
kvot nämnare täljare
Symboler
 • Ma   3
Förklara vad + - betyder.
Förklara vad * och / betyder (multiplikation och division)
Välja rätt räknesätt och förklarar varför man valt det räknesättet. T ex Lina har 4 påsar med 4 bullar i varje påse. Vilket räknesätt är rätt för att lösa uppgiften: 4+4= 16-4= 16/4= 4*4=
Relatera begrepp
 • Ma   3
Kommunikativa lagen. 3+4 = 4+3
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Sambandet mellan multiplikation och division.
Naturliga tal
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: Ramsräkna till 100. Räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50. Vilket tal som komer före och efter inom talområdet 0-100. Tiohopp upp till 100, 10, 20, 30 etc. Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-20. Fylla i ett tal som saknas på en tallinje upp till 20. Storleksordna tal upp till 20.)
Tal upp till 1000. Ordningstal upp till tolfte. Ental, tiotal och hundratal. Tallinje där tal hoppas över t ex bara vartannat tal finns med.
Tallinje där man skall placera in ett tal. T ex en tallinje mellan 0-60, var ungefär är 40? ordningstal till 100. ental, tiotal, hundratal och tusental storleksordna till 1000
Tal i bråkform
 • Ma   3
Begreppen: halva, hela Måla ett halvt geometriskt objekt t ex en halv kvadrat.
Begreppen 1/2, 1/3, 1/4. Måla en fjärdedel av en kvadrat.
Begreppen 4/5 2/3, 0,5, 0,25
Geometriska begrepp
 • Ma   3
Rita och namnge triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Kan använda ord som beskriver läge: bakom, framför, bredvid, under och över
Namnge kon, rätblock, kub, cylinder och klot Punkt, linje och sträcka. Symmetri Sidoyta,kant och hörn är.
Betydelsen av parallell och vinkel på ett geometriskt objekt.
Proportionella samband
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: hälften och dubbelt i talområdet 0-10)
häften och dubbelt i talmönster t ex 2 4 8 ?
Uträkning av ett proportionellt samband i en tabell. T ex I en triangel behövs det 3 tändstickor, i 2 trianglar behövs det 5 stickor... 1 triangel= 3 stickor 2 trianglar= 5 stickor 3 trianglar=7 stickor 4 trianglar=9stickor 5 trianglar= ? stickor
Matematiska metoder
 • Ma   3
Addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång 5+2= _+3=9 15=10+_ 7-4= 12-_=10 _-2=8 (Tjänstegaranti år 1: addition och subtraktion 0-10.)
Addition, subtraktion 0-1000. multiplikation och division 0-100. Tiotalsövergång
Användning av miniräknare. (ej kunskapskrav)
Huvudräkning
 • Ma   3
Alla talkompisar i addition och subtraktion. (Tjänstegaranti år 1: Dela upp tal i två grupper inom talområdet 0-10.)
Tal mellan 0-100 utan tiotalsövergång t ex 51+23=
Huvudräkning inom talområdet 0-20 i addition, subtraktion, multiplikation och division.
Skriftliga räknemetoder
 • Ma   3
Uppställning i addition och subtraktion.
Uppställning i räknehäfte ( ej kunskapskrav)
Likheter
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: Likhetstecknets betydelse och hitta ett tal som saknas. T ex 5=_+3 3+_=5)
Likhetstecknets betydelse. T ex 16-_=8
Likhetstecknets betydelse. T ex _-25=5 4+8=6+_
Avbilda
 • Ma   3
Rita en enkel bild med geometriska objekt utifrån muntliga instruktioner. T ex rita en cirkel mitt på pappret. Rita en kvadrat ovanför cirkeln etc.
Bygga tredimensionella objekt.
Se vilket tredimensionellt objekt det blir genom att se objektet "platt".
Mäta, jämföra & uppskatta
 • Ma   3
Klockan hel och halv. Mäta med linjal.
Klockan, analog tid. Tidsdifferens. Använda rätt redskap vid mätning, vägning. T ex Hur mycket väger matteboken?
Digital tid Tidsdifferens tex hur lång tid är det mellan 14:40 och 15:15?
Uttrycksformer
 • Ma   3
Rita och förklara en räknehändelse i addition och subtraktion. Bekanta sig med en fyrfältare.
Visa lösning vid en textuppgift. T ex Kalle har 9 kronor och får 9 kronor till. Hur mycket har han då? (9+9=18, 9*2=18) Lösa en fyrfältare med en given komponent. T ex 15+21= symbol:3+4= bild: 3 bollar plus 4 bollar ord/svar: Jag vet att 3+3=6, då måste 3+4 var lika med en till. räknehändelse: Jag har tre bollar och får 4 bollar till, hur många har jag då?
Lösa fyrfältare i alla räknesätten
Tabeller och diagram
 • Ma   3
Läsa av ett stapeldiagram.
Fylla i en tabell eller ett diagram och läsa av det.
Göra en tabell och stapeldiagram av en egen undersökning t ex skostorlekar i klassen.
Resonemang
 • Ma   3
Förklara nästa del i ett mönster. (Tjänstegaranti år 1: Se ett mönster och fortsätta en talföljd.)
Överslagsräkning i addition och subtraktion. T ex 37+54=40+50= 90
Sannolikhet och kunna formulera en matematisk regel. T ex Lisa har blå och röda strumpor i sin låda, hur många behöver hon ta för att vara säker på att två i samma färg?
Välja & använda strategi
 • Ma   3
Lösa en textuppgift i addition eller subtraktion. T ex Lisa har 10 kulor. Hon ger sin lillasyster 3 kulor. Hur många kulor har Lisa kvar?
Lösa en textuppgift i addition, subtraktion, multiplikation eller division. T ex Martin har 3 påsar med kulor. I varje påse ligger det 5 kulor. Hur många kulor har Martin tillsammans?
Lösa en textuppgift med för mycket information. T ex Tåget går klockan 15.15 och är framme 16:45. Pelle köper en macka på tåget 16:00. Hur lång tid tar tågresan?