👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkgruppen 4-5 åringar.

Skapad 2020-11-13 09:54 i Förskolan Galaxen Mönsterås kommun
Förskola
Språket är en viktig grund i barnens utveckling. På förskolan arbetas det med lärorika och lustfyllda tillfällen för att främja barnens språkutveckling. Jag kommer att använda mig av språkmaterialet ” Före Bornholmsmodellen” som grund i mitt arbete med barnen.

Innehåll

Vad är vi ( nuläge, syfte)

Vi ser i vardagen att barnen är intresserade av rim och ramsor,sånglekar, lyssna på sagor och samtala kring ords olika betydelse.

Vi vill öka barnens språkliga medvetenhet genom dialog och kommunikation och möta barnens nyfikenhet och lust att lära genom ett lekfullt förhållningssätt.

Vart ska vi

Vi vill att barnen ska känna nyfikenhet och lust att utveckla sin kunskap i språket.

Att de får en ökad förståelse för tal och skriftspråket.

Vi vill att alla barn ska öka sin självkänsla och våga tala i den lilla gruppen.

Hur gör vi ( planera/genomför/dokumentation/reflektion)

För att skapa bästa tänkbara förutsättningar arbetar vi med detta en gång per vecka i mindre grupper.

Upprop: Varje samling börjar vi med upprop för att på så sätt uppmärksamma varje enskilt barn.

Vi fokuserar på barnens för och efternamn som vi också senare klappar stavelser till.

Vi börjar också varje samling med en ABC sång för att alla ska veta att samlingen börjar.

Högläsning: Här tränar vi ordförråd och dialog i alla former.

Barnen får en förståelse hur berättelser är uppbyggda.

Vi återberättar sagor med hjälp av bilder och annan rekvisita. Vi fantiserar ihop nya slut på sagor och funderar på vem i sagan man vill vara och varför!

Tar upp svåra ord och pratar kring dessa.

Ritar bilder till sagorna som vi sen tränar på att beskriva för varandra.

Rim och ramsor

Ramsor är bra när man ska träna på att utveckla sin förmåga till turtagning i olika sammanhang

Det är också roligt att klappa takt, göra rörelser till rim och ramsor som då också uppmuntrar till lustfyllda språkliga upptäckter.

Sätta ihop ord

Det är spännande att upptäcka att två ord kan bli ett. Här kan man ju se ordets form och inte bara dess betydelse.

Gissa gåtor

Här tränar vi på att beskriva, ge ledtrådar, hjälper barnen att föreställa sig sitt inre .

Vi uppmuntrar att ställa frågor.

Sånglekar

Vi har språkliga aktiviteter där barnen i sång, rörelser och socialt samspel får känna rytmen i både språk och melodin och hela kroppen.

Avslutning

Varje samling har en tydlig avslutning.

Vi tar foton av det vi gör.

Vi dokumenterar barnens tankar och resonemang.

Vi tittar på dokumentationerna tillsammans med barnen och reflekterar.

Vi ger feedback och tydliggör barnens lärande.

 Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt att ge möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18