Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Veckans grej

Skapad 2020-11-13 11:06 i Ingareds fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Återkommande aktivitet varje måndag där vi tar upp och diskuterar en händelse, högtid, med mera, som sker under den veckan.

Innehåll

Veckans grej

 

Syfte

 Vi vill att eleverna ska lära sig om olika händelser, högtider, mm från olika delar av världen som är kopplade till den veckan/årstiden det är just då. Med detta vill vi även skapa diskussioner och en större förståelse för vad som sker runt omkring i världen och andra kulturer.

 

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, 

 

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

 

 

Inför utvärdering

Vi pedagoger kommer utvärdera aktiviteten genom att se efter hur många som aktivt deltar i diskussionerna och fundera på vad vi kan göra för att engagera och involvera fler i aktiviteten. Vi kan då se om syftet med aktiviteten är uppnådd genom att se om fler vecka för vecka väljer att delta i diskussioner.

 

Aktivitet

Under "veckans grej" kommer vi varje vecka ge en ledtråd till barnen, ledtråden kommer de ha en vecka på sig att fundera på. Veckan efter de fått ledtråden kommer vi tillsammans med barnen gå igenom vad det är och prata om det aktuella ämnet. Vi kommer att utgå ifrån det temat vi har på fritids, alltså årstiderna. 

 

Dokumentation och uppföljning

I slutet av varje temaperiod kommer vi ha en kahoot med frågor på det som vi tagit upp under perioden, på så sett kan vi se om det lärt sig något. Samt så kommer vi ha en del pyssel utifrån vad vi tagit upp som veckans grej.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: