Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stackens pedagogiska planering undervisning: Vem är jag? HT20

Skapad 2020-11-13 12:25 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ


”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 respekt och förståelse för alla människors lika värde” – Läroplan för förskolan 

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den” – Läroplan för förskolan 

 

VARFÖR?

Vi är alla olika. Olika är bra! Vem är jag? Måste jag vara och se ut som kompisen? Måste kompisen se ut som jag och göra som jag vill? Vi vill främja barnens förmåga att acceptera både sina egna och andras olikheter. 

 

VAD?

 

Med sagan som utgångspunkt samtalar vi om att vi alla är olika.
Vi ser alla olika ut. Hur ser just jag ut? Vi ritar varsitt självporträtt.

Alla människor tänker olika och gillar olika saker. Vi vill uppmuntra barnen till självreflektion. Barnen får fundera kring ett antal frågor om sig själva: 

Vem är jag?
Vad gillar jag? 
Vad gillar jag inte? 
Vad är jag bra på? 
Vad behöver jag hjälp med? 
Vilket är mitt favoritdjur? 
Vilken är min favoritfärg? 

 

HUR?

Skattkistan kommer fram och ut flyger flugan Frans som vill berätta hur han, Lilla Ärtan och de andra insekterna blev en familj. Vi läser ”Vem är jag? En saga om att gå sin egen väg.” av Maria Trolle i halvgrupp (ca 11-12 barn). Boken handlar om flugan Frans som vill flyga upp och ned, dricka nektar ur blommor och ha rosa stövlar. Hans flugfamilj vill att han ska flyga rakt, äta bajs och ha grå stövlar – dvs vara och göra precis som de. De säger att han inte är någon riktig fluga annars. Eftersom Frans, enligt de andra, tydligen inte är en riktig fluga ger han sig iväg från sin familj för att ta reda på vem han egentligen är. På sin resa undersöker han om han kanske är ett bi, en mask eller en myra. Han träffar även andra insekter som – liksom han – känner sig annorlunda. De bildar en ny familj tillsammans. En familj där alla får vara sig själva. I slutet av sagan kommer deras ursprungliga familjer och säger förlåt och ber dem komma hem igen. Nu har de två familjer! 

Efter sagoläsningen delar vi in gruppen ytterligare, i två grupper om ca 6 barn. Barnen får uppgift att rita sig själva. De som vill får gärna titta på sig själva i en spegel. Vi intervjuar barnen en och en utifrån frågeställningarna ovan. 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: