Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad innebär det att leka?

Skapad 2020-11-13 13:58 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att leka är livsviktigt!

Innehåll

Under läsåret 2020-2021 har vi på förskolan beslutat att fokusera på barns lek. Forskning säger att barn behöver få tid, rum och ro till att leka och att barn som inte får möjlighet att leka kan drabbas av psykisk ohälsa. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och lyfter också barns rätt till lek.

"Yngre barns lek är beroende av den inspiration de får från sina omsorgsgivare. Vuxnas medvetenhet om lekandets betydelse och val av positioner kan avgöra hur barn utvecklar sin lekstyrka." 

                                            Från Värna Barns Lekstyrka (2019) av Margareta Öhman

Vuxna har en viktig roll i barns lek som närvarotörer, medlekare och iscensättare. Som närvarotör i barns lek har den vuxne en något passiv roll där hen observerar, lyssnar in och stöttar barnens lek där det behövs. Som medlekare blir man inbjuden i barnens lek och är en del av skapandet av leken. Även som medlekare stöttar vi barnen i deras lekutveckling på olika sätt. Iscensättare bjuder in barnen till lek, antingen genom att presentera en miljö som inspirerar eller en lekidé.

Vi har valt att kategorisera barns olika lekar och dessa är:

Samspelslek - Den första lekformen. Tittut är ett bra exempel på den här sortens lek. Det kan vara så enkelt som att möta någons blick och le till varandra.

 

Utforskande lek - I den utforskande leken lär man känna sin omgivning och omvärld genom att undersöka den. Det kan vara ett cykeldäck med dess ekrar, en tallkotte eller lära känna en kompis.

 

Rörelselek - Här utforskar man sin kropps och rummets potential och möjligheter. Det kan vara att hoppa i en soffa, rulla på golvet eller att klättra i ett träd. Här ingår också olika jaga-lekar där reglerna inte är uttalade.

 

Konstruktionslek - Att med hjälp av olika material skapa något börjar tidigt. De yngsta barnen visar framförallt intresse på att rasa det som byggts, att testa dess hållbarhet, men är också intresserade av vad man kan skapa.

 

Fantasi- och låtsaslek - Detta är ett det första steget mot rollek. Barnen provar på olika roller i leken, som till exempel brandman, men leken är sporadisk och barnet går ut och in i den. Det handlar ofta om att ett objekt symboliserar leken men att barnet inte lever sig in fullt ut.

 

Rollek - En avancerad form av lek som kräver stor inlevelse och fantasiförmåga. Från början handlar rolleken främst om vardagssituationer från hemmet eller förskolan och barnet leker oftast själv. När de sedan börjar leka rollekar med andra kräver rolleken samspel, samarbete och kompromiss. Det går att förklara som att barnen tillsammans skriver en saga.

 

Regellek - Detta är lekar med tydliga regler såsom Kurragömma, Under Hökens Vingar till exempel. De är ofta vuxeninitierade till en början men ju mer barnen leker lekarna desto mer börjar de själva initiera dem.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: