Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

handlingsplan för språk 20-21

Skapad 2020-11-13 14:44 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Beskriv arbetsområdet: Vi arbetar med språket genom Bornholmsmodellen. Läsandet, berättandet, Rytmen och ramsoena.

Innehåll

Nuläge

 

Gör en beskrivning av nuläget. Början av termin, ny barngrupp. Många barn i gruppen har varit hemma pga. corona.

Mål

Vart ska vi? önskar större språkförståelse. Barnens kunskap ligger på olika nivåer, Vi ska arbeta i mindre grupper.

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera. vi ska de första veckorna lära känna gruppen, med korta samlingar i små grupper, för att se behovet.

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla? Att känna att vi förstår, att uttrycka sig på svenska.

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta? språket är ryggraden i kommunikation, att de känner sig trygg och förstår sin omvärld.

Varför ska just dessa barn vara med om detta? För att bli trygga, för att bli delaktiga och känna sig uppmärksammade.

Genomförande

Hur gör vi? Bornholmsmodellen. natur o kultur kompisböckerna.

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet. vi arbetar med ordinarie handledning i 10 veckor. vi arbetar i två grupper med två personal i varje grupp, vi delar upp de barn som finns närvarande.

Vilka barn ska delta? Alla barn, och förmiddagen för att få med 15 timmars barnen.

på enskild planering förbereder vi Bornholmsmodellen.

Tidsplan? 10 veckor på hösttermin 10 veckor på vårterminen.

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera? Fota även för barnen skull, att återblicka, att återberätta. varje dag, 4 dagar i veckan.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat? Vi pedagoger.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? vi dokumenterar var moment, och diskuterar på vår reflektionstid, hur går vi vidare?

När? på avd delar upp i mindre gruppen, grinden mellan två rumm, ger trygghet, de som vill bygga, får bygga i lugn och ro, kan ha dörrarna öppna och kan byta barn så alla får det lugnt.

. planering

Hur går vi vidare? vi har börjat med två grupper, delar de barn vi har vi har mätt o räknat ingredienser, förmiddag-eftermiddags gruppen. ha koll på de barn som inte deltagit.

Vi följer Bornholmsmodellens mall.

 

Tillägg: genom läslyftet ska vi också skapa språk miljöer på vår avd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: