Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och relationer

Skapad 2020-11-13 14:53 i Gläntanskolan Helsingborg
Sex och samlevnad Vi arbetar utifrån kapitlet "sex och relationer" i spektrums Biologiboken samt filmen "sex på kartan" (rfsu).
Grundskola 8 Biologi
Vem är jag och hur vill jag uppfattas av andra?Vad är kärlek? Är kärlek lika för alla? Är förälskelse och kärlek samma sak? Kan man ha sex med någon man inte är kär i? Vad händer med kroppen när man är kåt? När vet man om man är redo för sex? Vad är svartsjuka? Var går gränsen för otrohet?

Innehåll

Syfte:

Det här förväntas du göra:

 • Utöka dina kunskaper kring könssjukdomar, vad som orsakar dem, symtom och följder och hur man skyddar sig.
 • Utöka dina kunskaper kring preventiva metoder för att förebygga könssjukdomar och oönskad graviditet.
 • Notera och lära dig könsorganens olika delar.
 • Delta i diskussioner, i olika gruppkonstellationer, kring relationer, jämställdhet, sexualitet, preventiva metoder mm.– bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter
 • Arbeta i grupper men också enskilt med olika typer av redovisningar (muntligt, skriftligt) 
 • Genomföra en enskild skriftlig uppgift där du jämför och tar ställning för en preventiv metod.
 • Skriftliga kunskapsutvärderingar löpande under  arbetsområdet

Det här kommer vi att bedöma:

 • Muntligt engagemang och delaktighet vid genomgångar och i diskussioner.
 • Kvaliteten på dina skriftliga uppgifter
 • Kvaliteten på dina presentationen i form av redovisningar och utvärderingar.
 • De kunskaper du uppvisat såväl, muntligt som skriftligt, under arbetets gång .

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Bi
Sex och relationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera, reflektera och ta ställning
I samtal och diskussioner kring jämställdhet, relationer, kärlek, ansvar och olika sorters sexualitet, kan du ställa frågor, lyssna på andra och, till viss del, bidra till att diskussionerna går framåt.
I samtal och diskussioner kring jämställdhet, relationer, kärlek, ansvar och olika sorters sexualitet, kan du ställa frågor, lyssna på andra och, bidra till att diskussionerna går framåt.
I samtal och diskussioner kring jämställdhet, relationer, kärlek, ansvar och sorters sexualitet, kan du ställa frågor, lyssna på andra och, leda diskussionerna framåt.
Du kan jämföra och ta ställning för olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter samt motiverar ditt ställningstagande på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra och ta ställning för olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Du motiverar ditt ställningstagande på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra och ta ställning för olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter samt motiverar ditt ställningstagande på ett välgrundat sätt genom att påvisa fördelar och nackdelar etc.
Du kan på ett enkelt sätt reflektera kring etiska ställningstaganden i frågor om exempelvis graviditet och abort.
Du kan reflektera kring etiska ställningstaganden i frågor om exempelvis graviditet och abort.
Du kan reflektera och resonera kring etiska ställningstaganden i frågor om exempelvis graviditet och abort.
Hantera naturvetenskaplig information
Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder dina åsikter kan leda till.
Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder dina åsikter kan leda till.
Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder dina åsikter kan leda till.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, i enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, i utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, i välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Beskriva och förklara
Du känner till flera av könsorganens olika delar och kan på ett enkelt sätt beskriva vilken funktions dessa har.
Du känner till könsorganens olika delar och kan beskriva vilken funktions dessa har.
Du känner till könsorganens olika delar och beskriva funktion och betydelse nytt liv.
Du känner igen många av begreppen vi arbetat med inom området, t.ex pornografi, impotens och incest.
Du kan många av begreppen vi arbetat med inom området, t.ex pornografi, impotens och incest.
Du har visat säkerhet beträffande många av begreppen vi arbetat med inom området, t.ex pornografi, impotens och incest.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: