Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme

Skapad 2020-11-13 15:02 i Elmsta skola Norrtälje
En planering över arbetet med kap 6 & 7 i "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 5 Fysik
Det här avsnittet handlar om hur tex värme sprider sig, temperaturer, väder och hur man kan hålla kvar värme.

Innehåll

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Hur värme sprider sig
Om temperatur och väder
Hur man håller kvar värme
Hur djur klarar stark kyla

Undervisningens innehåll: Hur?

Så arbetar vi

 • Du jobbar med "Boken om Fysik och Kemi" (Libers förlag) med tillhörande arbetsbok.

 • Du deltar i genomgångar av bokens kapitel.

 • Du jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter i arbetsboken.

 • Vi kontrollerar tillsammans att uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.

 • Du jobbar med arbetsblad som är kopplade till bokens olika kapitel

 • Du kommer att delta i skriftliga kunskapskontroller.
 • Du kommer att få se faktafilmer om ämnen som tas upp i kapitlen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i diskussioner i klassen.
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan förklara olika begrepp (t.ex blandning) och experiment (t.ex vilka ämnen som löser sig i vatten).
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du svarat på frågorna när vi har gjort tester.

Se matris.

Uppgifter

 • Film om värme

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6

Matriser

Fy
Boken om fysik och kemi kap. 7

Värme

 • Fy  4-6   Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Jag känner mig osäker.
Jag har förstått till stor del. Jag kan beskriva svaret på ett kortfattat sätt.
Jag har förstått och känner mig säker. Jag kan beskriva svaret på ett bra och utförligt sätt.
Jag vet vad det är vi mäter när vi mäter värme.
Jag vet hur molekyler uppträder under värme och kyla.
Jag vet hur värme sprids.
Jag vet några ämnen som leder värme bra och några som leder värme dåligt.
Jag förstår hur en termos fungerar.
Jag förstår orsaken till varför jag ska klä mig i "lager på lager".
Jag förstår hur/att värme kan påverka hur olika väder uppstår. Tex att värme påverkar både regn och vind.
Jag vet vem Anders Celsius var.
Jag kan söka information och ta reda på svar när jag har tillgång till boken eller annat hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: