Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 8D

Skapad 2020-11-13 15:31 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Demografi, befolkning, Handel och transport
Grundskola 7 – 9 Geografi
Varför har människan bosatt sig på olika delar av jordklotet? Vi tittar på hur människan har påverkat och fortsätter att påverka naturresurserna och klimat genom långa varutransporter. Vilka problem måste lösas och vad kan göras?

Innehåll

 

Tid

 

19 oktober 2020 – 18 december 2020

 

 

 

Mål med undervisningen

 

Då vi arbetat färdigt med området ska du ha kunskap om

 

o   känna till olika förklaringar till att klimatet ändras och resonera kring hur det påverkar människor när det blir kallare, varmare, torrare eller fuktigare.

 

o   kunna placera ut flera länder, huvudstäder, vatten och berg i Asien på en blindkarta.

 

o   kunna resonera kring hur miljöproblem i världen ska kunna lösas och fundera på hur det påverkar miljön och människors levnadsstandard. Hur kan du påverka?

 

o   kunna resonera kring var och varför det bor många/få människor i olika delar av världen.

 

 

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 

o   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 

o   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 

o   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

o   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Från kursplanen i geografi, Lgr11

 

Undervisningens upplägg

 

Genomgångar, diskussioner i helklass och smågrupper, bilder och film samt eget arbete, uppgifter i bok, kartbok, och fördjupningsuppgifter.

 

 

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma hur du utvecklat dina förmågor med hjälp kunskapskrav för geografi:

 

 

 

  • under ditt arbete på lektioner
  • i diskussioner

 

  • på inlämningsuppgifter, förhör eller prov

 

 

 

 

 

Planering

 

 

 

Vecka

Lektions innehåll

43

Transporter & produktion

44

Höstlov

45

Demografi

46

Demografi och migration, asiatiska kartan

47

Demografi och migration, asiatiska kartan (källkritik)

48

Prov demografi och migration (mån) + Transporter & globalisering 

49

Transporter & globalisering (Läxförhör asiatiska kartan)

50

Transporter & globalisering (läxförhör)

51

Hinna ikapp/Betygprat/Film

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 9

 

 

 

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 

 

 

Exempel: kunna resonera kring var och varför det bor många/få människor i olika delar av världen. Varför uppstår det intressekonflikter i samband med den ojämna människofördelningen och begränsade naturresurserna? Varför sker det migrationer?

 

 

 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

 

 

 

Exempel: kunna använda begrepp som kåkstad, befolkningsfördelning, befolkningslära, familjeplanering, pushfaktor, pullfaktor, klimat, demografi, urbanisering, mortalitet, nativitet, migration, naturresurs och energikälla.

 

 

 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

 

 

Exempel: kunna resonera kring hur och varför vissa länder står som produktionsländer när andra kan kategoriseras som konsumtionsländer och varför det blir konflikter?

 

 

 

Eleven för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 

 

Exempel: känna till olika förklaringar till att klimatet ändras och resonera kring hur det påverkar människor när det blir kallare, varmare, torrare eller fuktigare.

 

 

 

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss/relativt god/god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

 

 

Exempel: kunna placera ut flera länder, huvudstäder, berg och hav/sjöar i Asien på en blindkarta.

 

 

 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

 

 

Exempel: kunna resonera kring hur miljöproblem i världen ska kunna lösas och fundera på hur det påverkar miljön och människors levnadsstandard. Förnyelsebara resurser? Hur kan Du påverka?

 

 

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Uppgifter

  • Prov demografi, befolkning och migration

  • Läxförhör Asiens karta

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

E
C
A
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

E
C
A
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: