👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2020-11-13 15:41 i Bankekinds skola Linköping
Grundskola 3 Svenska
Tänk så mycket man kan lära sig av faktatexter! Oavsett vad du är intresserad av går det att hitta faktatexter som gör att du får nya kunskaper. I det här arbetsområdet ska du få lära dig både hur man förstår en faktatext och hur du skriver en egen.

Innehåll

Faktatexter

HT-20 Åk 3

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Såhär ska vi göra

Vi kommer jobba med cirkelmodellen:

 • Läsa faktatexter
 • Söka information i böcker och på internet
 • Ta ut nyckelord och fylla i en sexfältare
 • Skriva faktatext gemensamt
 • Skriva egna faktatexter

Begrepp

fakta, art, klassificering, föda, boplats, utseende, hona, hane, sexfältare, VÖL-schema

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • göra ett VÖL-schema
 • fylla i en sexfältare
 • skriva en egen faktatext 

Mål 

 • Du kan läsa och förstå en enkel faktatext.
 • Du kan ta ut stödord ur en faktatext.
 • Du kan skriva en faktatext med en enkel struktur.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3