Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-11-14 08:59 i Kyrkängens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vad är språk i en småbarnsgrupp? Hur använder barn språk?

Innehåll

Mål:

Att barnen visar nyfikenhet på språket, använder språket och vill undersöka språket, leka med språket och lära mer. 

Att barnen kan kommunicera på olika sätt och på så sätt göra sig förstådda. 

 

Orsak till valt mål

Att kunna göra sig förstådd  och kunna uttrycka sig på olika sätt är viktigt för alla i möten med andra genom hela livet.

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Vi läser eller använder oss av sagor på olika sätt dagligen på vår avdelning. Vi pratar om det vi läser tillsammans med barnen. Vi använder oss av litteratur och digitala verktyg. Böcker finns hela tiden tillgängligt för barnen, samt Ugglo. 

Vi använder oss av sång, ramsor, rytmik och drama. 

Vi är medvetna pedagoger som hela tiden sätter ord på det vi gör och använder oss av konkreta material och bilder för att skapa förståelse för olika begrepp. 

Vi tar även hjälp av Takk - Teckenstöd. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.

(exempel på bra hemsida - http://www.teckensomstod.se/tecken-som-stod/)

Språklekar. 

 

 

 

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Observationer, dokumentationer och reflektioner. 

Utifrån reflektioner med barnen få fatt på barns intresse och ta vara på dessa intressen i vår planering.

Utifrån observationer, dokumentationer och reflektioner i arbetslaget se hur vi kan arbeta vidare för att stötta barnens intresse och utveckling. 

 

Resultat vi önskar uppnå

 

Positiva och roliga kommunikativa möten.

Att alla på olika sätt kan uttrycka vad de vill och har behov av.

Kunna lyssna på varandra.

Självkänsla och självförtroende

 

Så här kommer vi att utvärdera. 

Vi utvärderar vårt arbete varje år för att se hur väl vår verksamheten svarar mot uppsatta utvecklingsmål, hur väl vi skapar nyfikenhet och engagemang hos barnen samt hur väl vår verksamhet lever upp till målen i vår läroplan. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: