Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar & Spel

Skapad 2020-11-14 09:43 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
En LPP för åk 9 inom arbetsområdet Lek/spel utifrån Lgr11.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Inom det här området får eleverna utföra olika slags aktiviteter med fokus på spel, sport och lek. De får möjlighet att utveckla sina förmågor när det gäller att röra på sig i olika miljöer utomhus och inomhus,

Innehåll

Syfte

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
  (ur lgr 11)

Centralt innehåll - arbetsområde:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  (ur lgr 11)

Arbetssätt - undervisningen:

Inom detta arbetsområde kommer eleverna att under läsåret få prova på och delta i flera olika lekar och spel. Dessa spel kommer att vara av skiftande karaktär, med och utan boll och med olika typer av fysisk ansträngning samt utmana eleverna vad gäller deras kroppskontroll och samarbetsförmåga. Eleverna kommer att få ta del av olika lekar, spel och idrotter där de utför dem antingen individuellt eller i grupper. Eftersom idrott ofta handlar om att kunna samarbeta och respektera varandra kommer även ett visst fokus vara på att utveckla sin samarbetsförmåga; både i mindre och större grupper.  
Den här planeringen är skriven för år 7-9 vilket innebär att eleverna kommer att bedömas utifrån de årskursanpassade aktiviteterna som de genomför. Svårigheten ökar alltså från år 7 till 9 och detta tar jag som lärare hänsyn till när jag gör mina bedömningar.

Bedömning och kunskapskrav:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och samman­hanget. ”

”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att sam­tala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och

Bedömningen utgår från följande punkter:

 • Aktivt deltagande i undervisningen
 • Egen kroppskontroll (koordination, motorik, rumsuppfattning, mm) och teknik.
 • Lagsamarbete och Fair Play
 • Kunna planera för den aktivitet som ska utföras

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa lek/Spel åk 7-9

F
E
C
A
Lektionsarbete
Deltar i de olika lekarna och anstränger sig i övningarna.
Är drivande och engagerad i aktiviteten och deltar med stor ansträngning i de olika övningarna.
Arbetar mycket aktivt i de olika spelen och är engagerad och drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Kroppskontroll & Teknik
Visar på god rumsuppfattning och klarar de motoriska krav som aktiviteten kräver. Kan anpassa styrka och fart efter aktiviteten. Förstår grunderna i spelets upplägg och syfte.
Visar stor kontroll över de egna rörelserna med god koordination och balans. Anpassar styrka och fart efter aktivitet och deltagare. Har god förståelse för spelets idé, struktur och kan tänka taktiskt i olika spelmoment.
Kontrollerar sina rörelser med god precision och kontroll. Har god koordinations-förmåga och visar god balans och smidighet. Har överblick över spelet och visar förståelse för spelets upplägg och taktiska aspekter. Kan även stödja lagkamrater i det taktiska spelet.
Lagsamarbete & Fair Play
Är aktiv i lagsamarbetet och är positiv mot sina medspelare. Är uppmärksam på olika regler och följer dessa i spelet.
Är positiv och drivande i lagspelet och stöttar sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och är noga i att själv vara flexibel, kompromissa och skapa ett gott samarbetsklimat i aktiviteten.
Följer uppsatta regler och kan vid behov utveckla dessa. Är flexibel och kan kompromissa i olika situationer med fokus på aktivitetens bästa. Skapar ett klimat där alla vill vara med och delta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: