Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP, fyra färdigheter, engelska LGR 11

Skapad 2020-11-14 10:06 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi tränar nu våra färdigheter i att skriva, tala, lyssna och läsa. Detta görs bland annat genom textskrivande av olika slag, läsförståelser, hörförståelser samt att tala i mindre grupper och helklass.

Innehåll

Engelska: läsa, lyssna, tala, skriva - LGR11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA:

 • utveckla din förmåga att använda språket för att formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

 • utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

 • utveckla din förmåga att formulera dig varierat och säkert i skrift för att kommunicera, berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter,

 • utveckla din förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • lyssna på talad engelska 

 • skriva egna texter av olika slag

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större och mindre grupper

 • läsa olika texter 

 • utöka ditt ordförråd genom att, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska, regler, vokabulär, idiomatik...)

DETTA KOMMER JAG ATT BEDÖMA:

 • din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår

 • din förmåga att förstå vad andra säger

 • din förmåga att förstå innehållet i en text

 • din förmåga att hantera språket

 • din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare

 • din förmåga att delta i samtal

 • din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

 • din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: