Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-experiment - Ytspänning, vad händer när vi droppar färg?

Skapad 2020-11-14 15:13 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi testar hur ytspänning fungerar när man droppar färg i en blöt cirkel målad på ett papper.

Innehåll

Vilken grupp den berör (Röda gruppen, Cirklarna etc):

Experimentet görs tillsammans med Grå gruppen och Röda gruppen var för sig.

Datum för aktivitet:

Röda gruppen 23/11  på eftermiddagen

Gråa gruppen 26/11 på förmiddagen

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen.

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans. Några har börjat ställa hypoteser redan innan jag frågar.

Några barn brukar fråga vilken dag deras grupp ska göra experiment.

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig att ställa hypoteser.

 - Att droppa med pipett.

- Lära sig ordet ytspänning.

-Vad som händer med färgen som droppas i en cirkel och kvadrat.

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

- Jag plockar fram pipetter, papper och olika färger i genomskinliga muggar.

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

-Jag ber barnen berätta vad de olika föremålen jag plockar fram heter.

- Jag börjar med att fråga barnen om de vet vad de förtryckta formerna heter.

- Barnen får sedan varsitt papper med en förmålad cirkel.

- Barnen får varsin pensel och vatten som de får måla med inuti cirkeln.

-Barnen får sedan varsin mugg med färg och en pipett som de kan droppa färg med i den blöta cirkeln. 

- Vi tittar tillsammans på vad som händer med färgen och pratar om ordet ytspänning.

-Hinner vi, och om barnen vill fortsätta, så provar vi att göra samma sak med en kvadrat.

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig av det här experimentet.

Jag ställer om det behövs stödfrågor såsom:

- Kommer ni ihåg vad den här heter? (Visar pipetten)

- Vad hände när vi droppade färg i cirkeln?

- Vad kallas det när vattnet håller fast vattnet och färgen så att det inte rinner ut?

 

Material som behövs:

 

Flera vita A4 papper, flaskfärg, muggar, pipetter, penslar..

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: