Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6, NA19c: week 34-43

Skapad 2020-11-14 18:26 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Engelska
In this course we work with the English language in different ways in order to develop different communicative skills. These skills comprehend reception (understanding the language) as well as production and interaction (speaking and writing). The course also includes other parts, for example to learn about countries and parts of the world where English is used. This specific period, (week 34-43) there is also some focus on literature as we will spend time reading a novel.

Innehåll

In this course there is a focus on practising the below skills:

1. Speaking

2. Writing

3. Reading comprehension

4. Listening comprehension

 

Some of the resources that we will use are the following: our textbook Viewpoints 2, the booklet "I love grammar", dictionaries, encyclopedia, literature and other fiction, news etc. 

 

Tests during this period:

1.  Test of writing: week 43 (test on the novel that you read this term)

 

Planning: English 6, NA19c, autumn term 2020 (week 34-43)

 

In order to keep yourself updated on the planning regularly, I recommend you only to use the digital version in Classroom. One reason for only using the digital version is that this is a preliminary planning. Some changes might be necessary, sometimes owing to circumstances over which we have no control ourselves, and sometimes because we need/want to change something. Another reason is that things might also be added to this planning. Please note that some of the tasks are to be done partly during our lessons, partly at home.

 


Week

Skills to be practised regularly through different kinds of exercises: speaking, reading, listening and writing.


Please also see the planning for the following projects:

 • Reading literature (novels)

 • “The English-speaking World”

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

34

Introduction English 6:

Jeopardy “The English Speaking World”

         

35

Syllabus English 6 (discussing questions)

Introduction Viewpoints 2

         

36

w. 35-c:a 42: Grammar

w. 36: Grammar: Self-test 

w. 36-46: Writing (practising)

w. 36: Writing: correction/revision of  essay spring term

w. 36: Reading Project: Choosing a novel

         

37

w. 34-c:a 42: Viewpoints

w. 35-c:a 42: Grammar

w. 36-46: Writing (practising) 

w. 37-42: Reading Project (novels)

         

38

w. 34-c:a 42: Viewpoints 

w. 35-c:a 42: Grammar

w. 36-46: Writing (practising) 

w. 37-42: Reading Project (novels)

w. 38: Listening activity

         

39

w. 34-c:a 42: Viewpoints 

w. 35-c:a 42: Grammar

w. 36-46: Writing (practising) 

w. 37-42: Reading Project (novels)

         

40

w. 34-c:a 42: Viewpoints 

w. 35-c:a 42: Grammar

w. 36-46: Writing (practising) 

 w. 37-42: Reading Project (novels)

 

Meetings students, parents & tutors

 

In-service day

 

41

w. 34-c:a 42: Viewpoints 

w. 35-c:a 42: Grammar

w. 36-46: Writing (practising) 

w. 37-42: Reading Project (novels)

w. 41: Reading activity

         

42

w. 34-c:a 42: Viewpoints 

w. 34-c:a 42: Grammar

w. 36-46: Writing (practising) 

w. 37-42: Reading Project (novels)

w. 42: Listening activity (news)

         

43

TEST OF WRITING 

w. 37-42: Reading Project (novels)

Speaking: practising for test w. 47-48

 

TEST OF WRITING

     

44


AUTUMN HOLIDAYS


HOLIDAY


HOLIDAY


HOLIDAY


HOLIDAY


HOLIDAY

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Produktion och interaktion (skriftliga framställningar)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Produktion och interaktion:
skriftlig framställning
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: