Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Pojken i randig pyjamas"

Skapad 2020-11-14 19:34 i Apelskolan Falkenberg
Vi läser boken "Pojken i randig pyjamas" och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att läsa boken "Pojken i randig pyjamas" av John Boyne och jobba med den, framförallt skriftligt men även muntligt. När boken är läst kommer vi att se filmen och sedan diskutera skillnader och likheter med boken.

Innehåll

Syfte

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift

* läsa och analysera skönlitterära texter

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska visa att du:

 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan förhålla dig till personen/personerna i boken utifrån egna erfarenheter, tankar och åsikter
 • kan planera och ta ansvar för din läsning och fullfölja tillhörande uppgifter både i och utanför klassrummet

  Arbetssätt

  Vi ska under några veckors tid läsa romanen "Pojken i randig pyjamas" av John Boyne. Vi kommer att varva högläsning med tyst läsning och arbeta både skriftligt och muntligt med att diskutera romanens form och innehåll. Det finns frågor till boken som ni besvarar löpande under läsningens gång. Efter läsningen kommer vi att se filmen som bygger på boken och ni får sedan jämföra bok och film.

  Vi ska:

  • läsa romanen 
  • prata om innehållet i boken
  • svara på frågor skriftligt
  • se filmen och jämföra med boken

  Bedömning

  Jag kommer i huvudsak att bedöma:

  • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
  • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/teman i boken
  • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken

   

   

  Kopplingar till läroplanen

  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
   Gr lgr11
  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
   Gr lgr11
  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
   Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
   Sv  7-9
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
   Sv  7-9
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
   Sv  7-9
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
   Sv  7-9

  Matriser

  Sv SvA
  Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

  Läsa skönlitteratur

  F
  E
  D
  C
  B
  A
  Läsförståelse
  Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
  Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
  Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
  Reflektera
  Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens tydligt framträdande budskap.
  Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
  Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
  Diskutera och samtala
  Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
  Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
  Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: