Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum/Astronomi åk 6 planering och matris

Skapad 2020-11-14 20:31 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Fysik
I arbetsområdet universum kommer vi att arbeta med solsystemet, planeter, kometer, meteorer, meteoriter mm. Du kommer att få lära dig om de stora avstånden i rymden, hur de mäts och lite om människans rymdfärder och hur vi använder oss av rymden.

Innehåll

Innehåll

Undervisningens mål

Du ska få lära dig om:

 • Stjärnbilder
 • Världsbilder
 • Solsystemet, planeter, stjärnor och galaxer
 • Avstånd, tid, årstider, människan i rymden.
 • Satelliter, svart hål,meteorit,komet,meteor
 • Att söka naturvetenskaplig information

Undervisning

Vi kommer att:

 • Se filmer
 • Samtal, diskussioner och grupparbete.
 • Läsa texter och söka information från olika källor
 • Kahoot eller quiz, inlämningsuppgifter och avslutande prov

Bedömning                                                       

Du ska kunna: (s.152-165)

 • Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem. s.152-153
 • olika tidmätare från förr och nu. s.154
 • Kunna förklara vad en dygn månad år är. s.154
 • Kunna förklara hur det blir dag och natt. s.154
 • Kunna förklara varför vi har olika årstider.s.154-155
 • Varför trillar vi inte av jordklotet. s.156
 • Kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden. s.157
 • Hur bildades universum? s.158
 • Vad är  en stjärnstoft, stjärna och stjärnbilder. s.159-161
 • Känna till världsbilder förr och idag.s 162-163
 • Veta vad satellit,meteorit,komet,svarta hål och meteor är för något .  s164-165

Bedömning görs utifrån delaktighet, diskussioner arbete i boken och ett avslutande prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Fy
Universum/Astronomi åk 6

E Uppnår kunskapskraven
C Uppnår kunskapskraven väl
A Uppnår kunskapskraven mycket väl
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband mellan himlakropparnas rörelse och föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband i himlakropparnas rörelse och föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Samtala
Du är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Söka information
Du söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift. Du vet att information kan vara olika trovärdig.
Du kan söka information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift. Du kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang. Du förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: