Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva debattartikel

Skapad 2020-11-15 07:18 i Furulundsskolan Halmstad
Skriva en debattartikel. Söka information Refera och källhänvisa
Grundskola 8 – 9 Svenska
I detta område ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att argumentera skriftligt i form av en debattartikel. I samband med detta kommer du att träna dig på att källhänvisa och referera till andra texter. För att du ska lyckas så bra som möjligt ska du få arbeta med kamratrespons. Du kommer även att hålla ett kort argumenterande tal baserat på din debattartikel.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i [...] skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

    Centralt innehåll:

 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (argumenterande text)
 • informationssökning
 • hur man citerar och gör källhänvisningar
 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot resons på texter.
 • redigering och disposition av texter med hjälp av iPad.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • ta del av genomgångar där vi läser debattartiklar och tittar på hur de är uppbyggda
 • se film om hur du resonerar samt bygger upp en argumenterande text
 • träna på att skriva texter och anpassa språket
 • söka information, göra urval och värdera informationen
 • genomgång och övningar kring källhänvisa och referera
 • kamratrespons, bearbeta egen text utifrån respons

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • skriva en argumenterande text med språklig variation, språkliga normer och strukturer
 • söka information från ett urval av källor, sammanställa, källhänvisa och referera.

    Tidsplan: 

 • v. 45 - 48 (preliminärt)

     Läromedel:

 • stencilhäften, enstaka stenciler
 • filmer: Studi och UR

    

Uppgifter

 • Film: Argumenterande text

 • Film: att resonera

 • Instruktion debattartikel

 • PP Debattartikel

Matriser

Sv
Debattartikel

Ny nivå
Innehåll
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Innehåll
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning i huvudsak.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning relativt väl.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, t.ex. med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: