Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-11-15 09:02 i Okome skola Falkenberg
Arbete med vatten samt atomer och molekyler
Grundskola 4 – 5 Kemi
"Vatten, vatten, bara vanligt vatten" Vatten är livsviktigt, men hur kan vi på ett enkelt sätt förklara och förstå vatten och hur vattnets kretslopp fungerar? Vad är vatten egentligen? Vilka olika former och egenskaper har vatten?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • planera och genomföra undersökningar och experiment i kemi
 • använda kemins ord och begrepp som molekyler och kretslopp för att enkelt förklara vatten.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och visa på vattens egenskaper och uppbyggnad med ord som molekyler och kretslopp
 • berätta om vattens betydelse
 • genomföra experiment (följa instruktioner/planeringar, ställa hypoteser, dokumentera och använda utrustning)

Vi kommer att ha ett prov där du får visa vad du har lärt dig om vatten. Du kommer även få chans att visa vad du kan genom diskussioner i klassrummet samt vid experiment.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

 • ställa hypoteser
 • vattenexperiment
 • dokumentera experiment
 • se filmer
 • skapa egna modeller över vattnets kretslopp
 • diskutera
 • läsa texter
 • arbeta med begrepp

Vi arbetar mycket i lärpar och i lärgrupper, men gör även enskilda uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: