Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur åk 6

Skapad 2020-11-15 09:36 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola F – 9
Arkitektur- Ordet "arkitektur" kommer via latinets architectura från grekiska αρχιτέκτων (architekton), "byggmästare". Att bygga något som är hållbart är en viktigt del i arkitektur så att man kan känna sig trygg i sitt hus. Men vi vill också ofta att det ska vara vackert att titta på, vara funktionellt och hållbart och ofta att det ska passa in det som redan finns. Det är många viktiga delar som ska flätas samman. Lyckas detta har vi alla stor glädje av arkitektur!

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

Du ska kunna: 

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Vilka förmågor ska eleven träna? /förmågecirkeln (grundsärskolan)

- även “sociala mål/ värdegrundsmål”. kap 1-2

  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

Du ska få undervisning om arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

  • Verktyg för teckning och måleri
  • Analys
  • Funktion
  • Innehåll
  • Uttryck

 

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till?

Du kommer att få välja vilket arkitektoniskt verk du vill arbeta med utifrån ett stort urval.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma: 

1. Hur väl du skapar en målning utifrån ett arkitektoniskt verk.

2. Hur väl du skriver en analys av verket utifrån funktion, innehåll och uttryck.

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

Kriterier: 

Eleven kan föra  resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Hur och när ska bedömningen gå till

Din färdigställda bild och din skriftliga analys när dessa är klara och inlämnade. 

 

Matriser

Bildanalys

Utveckla förmågan att...

  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Analysera
Eleven kan med stöd av vuxen föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: