Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik årsplanering

Skapad 2020-11-15 10:09 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Juridik
Detta är en preliminär årsplanering för kursen Privatjuridik läsåret 2020/2021

Innehåll

Veckor 

Vad? 

Förmågor 

 

36- 40 

Tema 1: Svensk rätt och juridiska begrepp (kap 1–3) 

 • Repetition lagstiftningsprocessen. 

 • Rättskällor 

 • Juridiska begrepp 

 • Juridisk metod  

 • Svensk rätt i relation till EU 

Distans: 

Ek19C – 38 

 

Skriftligt prov vecka 40 

 • Använda och förstå innebörden av olika juridiska begrepp. 

 • Ha förmåga att resonera kring lagstiftningens effekter och dra egna slutsatser. 

41-47 

Tema 2: Brott och straff (kap 4) 

 • Brottsbalken 

 • Domstolarna 

 • Processrätt 

 • Rättsfall (Rödeby, Mangs) Debatt och enskild argumenterande text 

 • Straffets roll och betydelse (konsekvens, allmänprevention, individualprevention, rehabilitering etc  

 

Prov på brottstyper, domstolar och processrätt v 47 

Examination: inlämningsuppgift v43 

 • Kunna arbeta med fallbeskrivningar samt lösa dessa med hjälp av relevant rättskälla. 

 • Ha förmåga att resonera kring lagstiftningens effekter och dra egna slutsatser. 

 • Studera privatjuridiska frågor i samhället och föra ett resonemang ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. 

48-3 

Avtalsrätt och konsumenträtt (kap 7-8) 

 • Avtal och fullmakt (uppgift köpavtal och fullmakt) 

 • Konsumenträtt 

 • Upprätta olika slags avtal 

 • Konsumentverket 

 

 

Examinatio v. 3 

 •  

4-8 

Familjerätt (kap 5-6)

 • Juridiska dokument (upprätta ditt eget testamente) 

 • Successionsrätt 

 

Examination v 8

 

 • Studera privatjuridiska frågor i samhället och föra ett resonemang ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.  

10–15 

 • Arbetsrätt och Boende (arbetsrätt och fastighetsrätt) 

 • Arbetsdomstolen – studera rättsfall 

 • Boende och försäkringar 

 

 

Examination v 15, muntligt 

Seminarium fallanalys boende och arbetsrätt 

16–20 

 • Vetenskapligt projekt/fördjupningsuppift åk3 

Eleverna får välja ett rättsområde som tagits upp i kursen och formulera en frågeställning där de kan göra en kvantitativ enkätundersökning 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Podd familjerätt

 • Rättsfilosofi Rödebyfallet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: