Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.2. "PRIMA 2A kapitel 4".

Skapad 2020-11-15 12:31 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 4 kommer vi arbeta med subtraktion och klockan! Vi kommer öva på olika uppgifter med likhetstecknet, räkna subtraktion och lära oss om den digitala klockan.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:
Om likhetstecknet, räknestrategier inom subtraktion och om den digitala klockan. 

Varför vi ska lära oss det:
För att befästa kunskaper om likhetstecknet, bli bekanta med olika matematiska begrepp och tillvägagångssätt när ni räknar  a subtraktionsuppgifter och kunna mäta tid med hjälp av digital tidsangivelse. 

Hur vi kommer att arbeta:
För att lära oss det här kommer vi ha genomgångar, samtal, stationsarbete, kolla filmklipp, arbeta med praktiskt material, spela spel, arbeta i matematikboken och färdighetsträna på digitala verktyg. Ni kommer att arbeta ensamma, tillsammans med en kompis eller i mindre grupper.

Målet är att vi ska kunna:

·       Visa förståelse för likhetstecknet oavsett placering, i öppna utsagor och kunna göra en enkel talkedja.

·       Kunna göra subtraktionsberäkningar inom talområdet 0–20 med tiotalsövergång.

·       Förstå principen för digitaltid och känna till att dygnet har 24 h. Veta vad klockan är vid digitaltid heltimme.

 

Ni visar vad ni kan genom att:
Delta i samtal, genomföra praktiska övningar och via arbetsuppgifter i arbetsboken under lektionstid. Dina kunskaper kommer även att bedömas med hjälp av en diagnos i slutet av kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: