Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP-mall fritids Kungsbergsskolan

Skapad 2020-11-15 12:24 i Kungsbergsskolan Linköping
Grundskola F
Detta är en mall för pedagogisk planering för fritidshemsverksamheten på Kungsbergsskolan.

Innehåll

Pedagogisk planering 

Fritidsavdelning: 

Läsår:

 

Lärandemål

(Vilka mål ska eleverna nå?)

 

Förmågor

(Vilka av de sju förmågorna arbetar vi med?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att..

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.)

 

Planering av utvärdering

(När ska detta utvärderas? Hur kommer detta utvärderas? Tänk på att involvera eleverna. Hur kan vi se att eleverna når målen?)

 

Undervisning

(Hur kommer vi arbeta? På vilket sätt arbetar vi? Hur länge ska aktiviteten fortgå? Hur samverkar vi med skolan? Vilket material ska användas? Vilka lokaler kommer aktiviteten vara i? Hur ska aktiviteten dokumenteras och vad ska dokumenteras?) 

 

Resultat av utvärdering

(Hur har det gått? Hur utvärderar eleverna aktiviteten? Hur skulle vi kunna göra det annorlunda? Går det att vidareutveckla för framtida projekt?)

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: