Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - årsplanering åk 4

Skapad 2020-11-15 13:00 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Grundskola 4 Bild
Bilder har idag en stor påverkan och inflytande på oss människor då vi genom bilder bland annat skapar oss en uppfattning om oss själva, andra och hela vår omvärld. Bilder idag fyller olika syften, det kan vara allt från att underhålla oss till att ge oss känslomässiga upplevelser eller bara vara rent informativa. Vad säger en bild? Hur får jag en bild att tala? Hur uttrycker jag en känsla genom bilder? Detta är några av de delar vi kommer arbeta med under läsåret.

Innehåll

Du kommer att få lära dig/utveckla din förmåga att:

 • kunna skapa berättande och informativa bilder.
 • kunna uttrycka en känsla eller en åsikt i form av en bild.
 • kunna använda olika tekniker vid olika uppgifter.
 • kunna presentera och berätta om dina verk. 

Hur ska vi lära oss detta:

 • du kommer få följa med på genomgångar.
 • du kommer få titta på instruktionsbilder/filmer och powerpoints. 
 • du ges möjlighet att söka på olika bilder och verk som stöd till ditt skapande.
 • du får möjlighet att skapa egna bilder, teckningar och målningar utifrån det vi arbetar med i skolan.

Du ska visa att du kan och bedöms utifrån din förmåga att:

 • utföra praktiska uppgifter och delta i diksussioner om bilder.
 • framställa bilder som förmedlar ett visst budskap.
 • använda olika tekniker för bildframställning. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild - lärandematris åk 4

Lärandematris

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Framställa bilder
Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång.
Har egna idéer om utformning men behöver ibland hjälp med genomförandet.
Har egna idéer om arbetet och genomför och slutför sin idé på egen hand.
Välja och hantera metoder och tekniker
Behöver stöd med att utföra uppgifter och med att välja och hantera metoder och tekniker.
Behöver ibland stöd, väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna med viss handledning (t.ex vattenfärg, vanliga kritor, akvarellpennor).
Väljer och hanterar metoder och tekniker och arbetar på egen hand.
Kommunicera med bilder på en årkursanpassad nivå
Du skapar en bild där budskapet behöver förklaras för att bli tydlig.
Du har en tanke med bilden där budskapet med viss anpassning framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå
Med stöd anpassar du din presentation till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften.
Visa tilltro till sin förmåga
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: