Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal om texter

Skapad 2020-11-15 13:23 i Robertsholms förskola Hofors
Förskola
I en del av mitt deltagande i läslyftet ska jag planera en undervisning där valet av litteratur ska användas till högläsning i en mindre grupp. En medveten användning av en vald litteratur, samt tre olika sätt att ställa frågor på i samtalet om texter tillsammans med barnen. Undervisningssyftet är att ge barnen en möjlighet att utveckla sin förmåga att analysera och själv kunna ta ställning i olika etiska dilemman genom att använda detta arbetssätt tillsammans med barnen.

Innehåll

Planering av undervisning:

Samtal om texter

 

Syfte

Syftet är att med hjälp av boken Apan fin skapa högläsningstillfällen som ger barnen möjlighet att dels stärka sin språkuteveckling, fantasi, att delge sina tankar och idéer, samt att ge barnen en möjlighet att utveckla sin förmåga att på egen hand analysera och sätta ord på olika etiska händelser som de kan stöta på med hjälp av olika texter.

 

Hur?

Pedagog börjar med att läsa in sig på vald litteratur ett flertal gånger. Antecknar frågeställningar och tankar som uppstår.

Tanken är att erbjuda en grupp på tre barn med åldern 2-3 år att delta vid dessa högläsningstillfällen. 

Boken kommer att läsas flera gånger både fysiskt och vi kommer även att använda oss av Polyglutt inläsningtjänst, då tanken är att vi kopplar lärplattan till tv:n.

 

Därefter är nästa steg att formulera en inledande fråga:

Hur skulle du gjort när du träffade på hunden om du var apan i boken? Alla barn i gruppen får ta del av frågan och ges tid till att tänka igenom den. 

Vi fortsätter samtalstillfället med att formulera tolkningsfrågor: 

Varför tror du apan är glad? Varför tror du apan är rädd? Hur kommer det sig tror du?

 

Avslutande värderingsfråga:

Skulle du vilja ha apan som en vän? Varför? Varför inte?

 

Barnen kommer under samtalet få bilder att titta på som finns med i boken. 

 

Dokumentation/utvärdering

Samtalet om texten tillsammans med barnen kommer att spelas in för att sedan användas på vår reflektionstid där vi lyssnar igenom materialet för att hitta utgångspunkter för hur vi ska kunna utveckla och gå vidare. 

Sagan sätts upp på väggen som en Qr-kod där barnen kan använda sig av avdelningens barnlärplatta för att ta del av sagan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: