Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2020-11-15 14:05 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 6 Kemi
Vi kommer att under veckorna 47 -50 arbeta med ämnet kemi - Ämnen runt omkring oss. Vad är det för skillnad mellan ett grundämne och en kemisk förening? Hur är kolets kretslopp uppbyggd? Det är frågor du bland annat kommer att få svar på under arbetets gång.

Innehåll

Syfte

 • Du kommer att få veta mer om ämnen som finns runt omkring oss. Du ska kunna ge en enkel förklaring till begreppen atom, molekyl och grundämnen, samt veta att grundämnen kan ingå i kemiska föreningar och bilda nya ämnen med nya egenskaper.
 • Att förstå att grundämnen ingår i olika kretslopp.
 • Att känna till kolets kretslopp.
 • Du ska veta hur viktiga metaller är för oss och kunna ge exempel på vad vi använder dem till.
 • Du ska kunna beskriva processen, från brytning till färdig produkt.
 • Du ska även förstå att människans handling påverkar miljön.
 • Du ska kunna föra en diskussion om återvinning.

Lärandemål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • veta att olika ämnen har olika egenskaper
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen
 • kunna förklara begreppen på s.73 i Koll på NO

 

Undervisningen:

 • Vi kommer att läsa texter ur Koll på NO åk 6 och samtala om innehållet.
 • Vi kommer att jobba med uppgifter/frågor till innehållet.
 • Se filmer och söka information
 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.

 Bedömning

 • Utifrån matrisen nedan:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Ämnen runt omkring oss

Rubrik 1

🟥
🟧
🟨
🟩
Begrepp s 73 Atomens uppbyggnad
Kan endast förklara några enstaka begrepp Kan ej atomens uppbyggnad.
Kan förklara flera begrepp och använder dem i rätt sammanhang. Kan i stort förklara atomens uppbyggnad
Kan förklara ett flertal av begreppen. Kan använda dem i rätt sammanhang. Kan tydligt förklara atomens uppbyggnad.
Kan förklara de flesta begreppen. Kan använda dem i rätt sammanhang med säkerhet. Kan tydligt förklara atomens uppbyggnad.
Grundämnen Kemiska föreningar Nya ämnen med nya egenskaper
Kan bara ge något enstaka exempel på grundämnen. Har liten kunskap om kemiska föreningar och om nya ämnens egenskaper
Kan några grundämnen. Kan i huvudsak förklara vad kemiska föreningar är och ge något exempel. Kan i huvudsak berätta att nya ämnen kan få nya egenskaper och kan då ge något exempel.
Kan flera grundämnen. Kan förklara vad kemiska föreningar är och ger några exempel. Kan berätta att nya ämnen kan få nya egenskaper och kan då ge några exempel.
Kan ett flertal grundämnen. Kan utförligt förklara vad kemiska föreningar är och ger flera exempel. Kan utförligt berätta att nya ämnen kan få nya egenskaper och kan då ge flera exempel.
Kolets kretslopp Hur vi använder metaller Brytning av metaller
Kan endast ytligt berätta dels om kolets kretslopp dels om vad vi använder metaller till, dels om brytning av metaller.
Kan i huvudsak berätta om kolets kretslopp samt hur vi använder metaller och ger då något exempel. Kan i huvudsak förklara hur brytningen av metaller går till.
Kan berätta om kolets kretslopp samt hur vi använder metaller och ger då några exempel. Kan förklara hur brytningen av metaller går till.
Kan berätta utförligt om kolets kretslopp samt hur vi använder metaller och ger då flera exempel. Kan förklara tydligt hur brytningen av metaller går till.
Människors handling påverkar miljön. Diskutera återvinning.
Har svårt för att förklara människans påverkan på miljön samt är inte aktiv vid diskussioner om återvinning.
Kan ge något exempel på hur människors handlingar påverkar miljön. Är aktiv på lektioner och kan ge någon förklaring till varför vi återvinner metaller.
Kan ge flera exempel på hur människors handlingar påverkar miljön. Är aktiv på lektioner, ställer frågor och kan ge några förklaringar på varför och hur vi återvinner metaller.
Kan ge utförlig förklaring på hur människors handlingar påverkar miljön. Är aktiv på lektioner, ställer frågor samt kan utförligt förklara varför och hur vi återvinner metaller.
Ny aspekt
Laborationer Dokumentation Utrustning
Deltar inte aktiv i gruppen. Behöver skriva tydligare förklaringar i rapporten. Behöver bli säker på hur jag använder utrustningen.
Är aktiv i gruppen Följer instruktionerna i huvudsak. Kan skriva en enkel men tydlig förklaring i rapporten. Använder utrustning i huvudsak på rätt sätt.
Är aktiv i gruppen. Följer instruktionerna. Kan skriva en tydlig förklaring i rapporten med ett utvecklat svar. Använder utrustning på rätt sätt.
Är aktiv i gruppen, ser till att gruppen fungerar. Följer instruktionerna noga. Kan skriva en tydlig förklaring i rapporten med ett välutvecklat svar. Använder utrustning på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: