Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5 & 6

Skapad 2020-11-15 14:27 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Grundskola 5 – 6 Bild
Vi kommer under läsåret att arbeta med olika tekniker och material för bildframställning. Vi studerar några kända konstnärer och deras mest berömda verk. Vi kommer även att öva på att kommunicera med bilder för att uttrycka olika budskap.

Innehåll

Du kommer få lära dig /utveckla din förmåga att:

 • skapa bilder utifrån olika tekniker, verktyg och material.
 • uttrycka dig genom bilder som är skapade utifrån dina egna idéer.
 • diskutera och redovisa om hur du kan uttrycka dig genom bilder och färger. 
 • arbeta med konstnärer genom åren och se hur de påverkades av den tid de levde i men också hur de påverkade sina medmänniskor genom sin konst. 

Hur ska vi lära oss detta:

 • du kommer få följa med på genomgångar.
 • du kommer få titta på instruktionsfilmer/bilder och powerpoints. 
 • du ges möjlighet att söka på olika bilder och verk som inspiration till ditt eget arbete. 
 • du får möjlighet att skapa egna bilder, teckningar och målningar utifrån det vi arbetar med i skolan. 

Du ska visa att du kan och bedöms efter din förmåga att:

 • utföra praktiska uppgifter och delta i diskussioner om bilder.
 • framställa bilder som förmedlar et visst budskap.
 • använda olika tekniker för bildframställning. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Matris Bild 4-6

Förmågorna som ingår i ämnet bild är att kunna:

# kommunicera med bilder för att uttrycka budskap # skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material # undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder # analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Genom att:
Nivå 1
Påbörjat,ej genomfört område
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gestalta & uttrycka
Framställa bilder
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
rita och måla olika teckningar och bilder där jag använder mig av olika tekniker för att skapa en bild som berättar och förmedlar ett eller flera olika budskap.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Arbetsform & teknik
Tekniker, verktyg & material
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag visar att jag kan använda olika material, tekniker och verktyg för att skapa olika former av skapande uttryck
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Sammanställa
Kombinera bildelement
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag använder olika saker för att skapa en bild, det kan vara andra bilder (collage) eller saker som skapar en känsla i ditt verk
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Egna idéer
Utveckla, bearbeta & återanvända
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag använder kasserat material, textil eller annat material som hjälper mig att skapa något nytt. Jag använder andras skapelser för att göra om och förändra till något som jag har gjort.
Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmateria.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Alternativ
Formulera & välja handlingsalternativ
jag kan förklara hur jag gjort, varför jag valt det ena eller det andra och kan komma med egna förslag på förändringar som utvecklar min skapelse
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Redogöra & visa
Presentera bilder
 • Bl  4-6
jag pratar om vad jag gjort, vad jag ville uppnå och vilket budskap jag vill få fram när jag visar mina bilder för andra.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera
Ge omdömen om arbetet
 • Bl  4-6
jag försöker att bedöma hur väl jag har genomfört min uppgift och hur väl min skapelse blivit gjord
Jag kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Argumentation
Resonemang & koppling
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag använder ord och uttryck söm hör samman med bildens ämnesområde och kopplar det till mina egna erfarenheter, andra kulturer, bilder och företeelser i världen när vi diskuterar konst och bild
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: